Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2003 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon, uutena jäsenenä, ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Omien osakkeiden ostovaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Omien osakkeiden luovutusvaltuus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Helsingissä 10. helmikuuta 2004 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. (09) 225 021 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 178 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 565. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00750/wkr0002.pdf