Componenta vahvistaa yritysilmettään - muutoksia organisaatioon ja yritysnimiin

Componentan omistaman hollantilaisen valimoyhtiön De Globe B.V:n nimi muuttuu. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee Componenta B.V. Samassa yhteydessä uudistetaan Componenta-konsernin logo, joka otetaan käyttöön myös yksiköiden nimien yhteydessä. Jatkossa kaikki konsernin yksiköt käyttävät erillisten yksikkölogojen sijasta samaa Componenta-logoa, joka kuvaa yhtenäistä, erikoistuneista valimoista ja konepajoista koostuvaa vahvaa komponenttitoimittajaa. Uusi logo ilmentää vahvuutta ja dynaamisuutta, tarkkuutta ja keskittymistä ydinliiketoimintaamme. Componenta osti pääomasijoittaja LIOFilta 55 % Hollannissa sijaitsevan valimoyhtiön De Globen osakkeista maaliskuussa 2004 ja loput 45 % osakkeista 30.6.2005. Keväällä 2004 aloitettu toimintojen integrointi osaksi Componentaa sekä valimoissa tehdyt rakenteelliset muutokset on nyt saatu päätökseen. Myös muissa Componentan yksiköissä tehdyt investoinnit tuottavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi on teknisesti loppuun saatettu. 1.11.2005 alkaen Componentan tuotantoyksiköt organisoidaan kolmeen liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit, sekä muuhun liiketoimintaan. Valimot-divisioonaan kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Weertissa sekä Heerlenin valimon HWS-liiketoimintayksikkö. Valimot-divisioonan johdossa on Kimmo Suupohja. Konepajat-divisioonaan kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad, Åmål ja Albin, Suomessa Porissa ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnnot. Divisioonan johdossa on Michael Sjöberg. Raskaat komponentit -divisioonaan kuuluvat konsernin furaanivalimot Iisalmessa Suomessa ja Heerlenissä Hollannissa sekä konepajat Componenta Nisamo Lempäälässä ja Componenta Pistons Pietarsaaressa. Divisioonaa johtaa Olli Karhunen. Muuhun liiketoimintaan kuuluvat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiö Ulefos ja palveluyhtiöt. Konsernin yhteisistä myynti- ja tuotekehitystoiminnoista vastaa Marc Omes. Myynti on jaettu kolmeen vastuualueeseen. Raskaan ajoneuvoteollisuuden avainasiakkaista vastaa Jari Leino, Keski-Euroopan alueen myynnistä vastaa Marc Omes ja Pohjoismaiden myynnistä Olli Karhunen. Componentan myynti- ja asiakasyhteydet sekä uusien tuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnot hoidetaan keskitetysti Osaamiskeskuksissa, Customer Product Centereissä Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa. Seppo Paalanen vastaa tuotesuunnittelu- ja -kehitystoiminnoista Suomen CPC:ssä ja Arne Mofjell Ruotsin CPC:ssä. Molemmat raportoivat Jari Leinolle. Hein Strijbos vastaa Hollannin ja Keski-Euroopan alueen tuotesuunnittelu- ja -kehitystoiminnoista ja raportoi Marc Omesille. Konsernin johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Olli Karhunen, Jari Leino, henkilöstöjohtaja Anu Mankki (1.12.2005 alkaen), Marc Omes, Michael Sjöberg, Kimmo Suupohja, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori. Helsingissä, 17. lokakuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit