Componentan liikevaihto ja tulos 4. vuosineljänneksellä

Componentan liikevaihto jää vuoden 2005 viimeisellä vuosineljänneksellä noin 10 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmaksi pääasiassa raskaan kuorma-autoteollisuuden ja off-road-teollisuuden vuoden loppua kohden vähentyneiden toimitusten johdosta. Tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan jäävän jonkin verran aiemman 0 - 3 Me:n tulosennusteen alapuolelle. Konsernin tilauskanta tällä hetkellä on samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskannan perusteella asiakasteollisuuksien alkuvuoden 2006 kysynnän ennakoidaan olevan jonkin verran loppuvuotta 2005 paremmalla tasolla. Helsingissä 15. joulukuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit