Componentan uuden valimon sijaintipaikaksi Karkkila

Componentan uuden valimon sijaintipaikaksi Karkkila Componenta yhdistää Alvestassa ja Karkkilassa toimivat valimot. Yhdistämisen tuloksena muodostetaan iso kilpailukykyinen valimo palvelemaan asiakkaita erityisesti Pohjois-Euroopassa. Uuden valimon sijaintipaikkakunta tulee olemaan Karkkila. Componenta Alvestassa Ruotsissa käynnistetään yt-neuvottelut valimon toiminnan lopettamisesta. Alvestassa ja Karkkilassa sijaitsevat automaattivalimot ovat liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään lähes samansuuruiset. Componenta Alvestan liikevaihto vuonna 2002 oli 12,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 120. Componenta Karkkilan liikevaihto viime vuonna oli 14,1 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 130 henkilöä. Viime vuosina molempien valimoiden käyttöaste on ollut alhainen. Karkkilan valimon liiketappio vuonna 2002 oli -0,1 Me ja Alvestan valimon liiketappio -1,3 Me. Sijaintipaikkakunnan valinnan kriteerit olivat kilpailukyky, joustavuus ja nettoinvestointien määrä. Tuottavuus ja laatutaso Componenta Karkkilassa ovat korkeammat kuin Componenta Alvestassa. Toiminnan sopeuttaminen kysynnän vaihteluihin on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti Suomessa. Uusi valimo sijoittuu Karkkilassa olevaan omaan valimokiinteistöön ilman siihen tehtäviä lisäinvestointeja, jolloin tarvittavat investoinnit ovat nettomäärältään pienemmät. Lisäksi Karkkilan kaupungin kanssa tehdään sopimus, jolla kaupunki ostaa käypään hintaan (2,4 Me) Componentan osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:stä. Yhdistämisen seurauksena molempien yksiköiden koko tuotanto keskitetään yhteen valimoon. Tuotantoprosessi uudessa valimossa toteutetaan uuden layoutin mukaisesti. Tuotannon avainkone, HWS-automaattikaavauskone siirretään Karkkilaan Alvestan valimosta. Samalla nostetaan kaavauskoneen kehäkorkeutta, joka mahdollistaa entistä kookkaampien kappaleiden valmistamisen ja siten aiempaa laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen asiakkaille. Karkkilassa lisätään myös sulatus- ja hiekanvalmistuskapasiteettia sekä tehdään tuottavuutta lisääviä investointeja mm. keernaosastolla ja puhdistamossa. Karkkilan uuden valimon vuosiliikevaihto tulee olemaan 26 miljoonaa euroa ja liikevoitto selkeästi positiivinen. Valimoon tulee 50 - 70 uutta työpaikkaa, ja se tulee työllistämään yhteensä noin 180 - 200 henkilöä. Uuden valimon käynnistämisen vaatimat nettoinvestoinnit ovat 6 Me. Suljettavan valimon alasajokustannusten arvioidaan olevan 3 Me ja tarvittavien alaskirjausten 4 Me. Yhdistämällä Karkkilan ja Alvestan valimoiden toiminta puretaan ylikapasiteettia, vältetään päällekkäiset investointitarpeet ja aikaansaadaan paremmalla käyttöasteella toimiva kilpailukykyinen yksikkö. Tämä konsernistrategian mukainen järjestely vaikuttaa myönteisesti koko konsernin tuloskehitykseen. Vuosittaisen tulosparannuksen vuodesta 2005 lähtien on laskettu olevan 5 miljoonaa euroa. Karkkilan uuteen valimoon tehtävien konesiirtojen ja investointien yksityiskohtainen suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistetään välittömästi. Samoin aloitetaan rekrytointitoimenpiteet ja henkilöstön koulutus. Uusi valimo käynnistyy elokuussa 2004. Componentalla on valimoita myös Porissa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa. Lisäksi konsernilla on kolme konepajaa ja takomoa Ruotsissa sekä kolme konepajaa Suomessa. Konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 180 MEUR ja henkilöstön määrä 1 700. Helsingissä 2. lokakuuta 2003 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Lauri Huhtala johtaja, valimot puh. +358 50 581 0223 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 180 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 700. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00160/wkr0002.pdf