Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.2.2005 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2004 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 10.2.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Omien osakkeiden ostovaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää hankkia enintään 480 765 kappaletta nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Omien osakkeiden luovutusvaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 480 765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakepääoman korottamisvaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella korottaa yhtiön osakepääomaa yhteensä enintään 3 846 122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 923 061 kappaletta uusia osakkeita nimellisarvoltaan 2 euroa. Hallitus voi valtuutuksen perusteella poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta sekä päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Hallitus voi päättää merkintään oikeutetuista. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun järjestelyn toteuttaminen tai yhtiön työntekijöiden kannustaminen. Osakepääoman korotuspäätöstä ei kuitenkaan saa tehdä lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus käsittää sen, että osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Helsingissä 7. helmikuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. (09) 225 021 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2004 oli 316 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 200. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, off-road eli työkoneteollisuus, koneenrakennusteollisuus sekä energia- ja voimansiirtoteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021 Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com

Liitteet & linkit