Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 1.1. - 31.12.2005. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen. Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokous ei valtuuttanut hallitusta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Helsingissä 8. helmikuuta 2006 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit