Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekauppa

Euroopan komission 24.10.2005 antaman lehdistötiedotteen mukaan komissio katsoo, että Karkkilan kaupungin ja Componenta Oyj:n välinen kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppa joulukuussa 2003 rikkoo EY:n perustamissopimuksen valtiontukea koskevia määräyksiä. Komission lehdistötiedotteen mukaan komissio on päättänyt määrätä Suomen valtion perimään takaisin Componenta Oyj:ltä kauppasumman 2,4 miljoonaa euroa, jonka Karkkilan kaupunki maksoi Componenta Oyj:lle joulukuussa 2003 Componenta Oyj:n myydessä Karkkilan kaupungille omistamansa kiinteistöyhtiön osakkeet. Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tiedoksi Componenta Oyj:lle. Componenta Oyj:n tiedossa ei ole, että Suomen valtio olisi toistaiseksi ryhtynyt mihinkään perimistoimiin Componenta Oyj:tä vastaan Euroopan komission päätöksen perusteella. Suomen valtio on antanut aikaisemmin asiassa Euroopan komissiolle selvityksen, jonka mukaan Componenta Oyj:n ja Karkkilan kaupungin välinen osakekauppa on toteutettu markkinahintaan, eikä järjestelyyn liity Suomen valtion selvityksen mukaan muutakaan valtiontukea. Suomen valtiolla on mahdollisuus saattaa komission takaisinperintäpäätös Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi. Componenta päätti lokakuussa 2003 lopettaa Alvestassa Ruotsissa sijaitsevan valimon ja siirtää sen koneet Karkkilassa toimivaan valimoon. Joulukuussa 2003 Componenta myi omistamansa 50 %:n osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:stä Karkkilan kaupungille. Kauppahinta oli 2,4 Me. Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy -yhtiöllä ei kaupantekohetkellä ollut ulkopuolista velkaa ja se omisti noin 75 hehtaaria maa-alueita Karkkilassa (noin 150 omakotitalotonttia ja kerros- ja rivitalotontteja ydinkeskustassa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus oli noin 68 000 neliömetriä sekä lisäksi kaavoittamatonta maata). Maa-alueiden hinnanmäärittelyssä yhtiö käytti Karkkilan kaupunginvaltuuston syksyllä 2003 vahvistamia hintoja. Kaupan jälkeen Karkkilan kaupunki lopetti Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n juridisen yhtiön toiminnan yleisen käytännön mukaisesti selvitystilan kautta. Helsingissä 24. lokakuuta 2005 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00 Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2004 oli 316 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 200. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, off-road eli työkoneteollisuus, koneenrakennusteollisuus sekä energia- ja voimansiirtoteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 http://www.componenta.com

Liitteet & linkit