Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, helmikuun 10. päivänä 2004 klo 11.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa, osoitteessa WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki. KOKOUKSESSA KäSITELLääN SEURAAVAT ASIAT: Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 30.1.2004 tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 6.2.2004 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki tai puhelimitse (09) 2250 2701 tai telefaxilla (09) 2250 2721 tai sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. ASIAKIRJOJEN NäHTäVILLäPITO Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 2.2.2004 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Vuoden 2003 osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2003. Helsingissä 22. tammikuuta 2004 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. (09) 225 021 [REMOVED GRAPHICS] Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on 177,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 1 565. Componentan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Konsernin asiakaskuntaa ovat raskas ajoneuvoteollisuus, energia ja voimansiirtoteollisuus, koneenrakennusteollisuus ja off-road- eli työkoneteollisuus. Componenta on erikoistunut asennusvalmiiden valettujen, hammastettujen ja koneistettujen komponenttien toimituksiin suoraan asiakkaan kokoonpanolinjalle. Componenta Oyj Nuijamiestentie 3 C 00400 Helsinki Puh. (09) 225 021, Fax (09) 2250 2721 http://www.componenta.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00660/wkr0002.pdf