Oy Etra Invest Ab:n omistus Componenta Oyj:ssä yli 20 prosentin

Componenta Oyj on saanut Oy Etra Invest Ab:ltä seuraavan 8.2.2006 päivätyn ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA Oy Etra Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt kahdenkymmenen % (20 %) rajan osakekaupalla, joka tehtiin 8.2.2006. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj 2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 8.2.2006 3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta Oy Etra-Invest Ab Kpl määrä - 2.132.000 Osuus osakepääomasta - 22,36 % Osuus äänimäärästä - 22,36 % 4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero: Oy Etra Invest Ab, kaupparekisteri-numero 391.308, Y-tunnus 0672234-6 Helsingissä 8. helmikuuta 2006 Oy Etra Invest Ab Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 9 628 709 kappaletta. Helsingissä 8. helmikuuta 2006 COMPONENTA OYJ Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. 010 403 00 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. 010 403 00

Liitteet & linkit