Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Etra Capital Oy:n omistus Componentassa on alittanut 20 % ja 15 %

Componenta on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

”Etra Capital Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 20 % ja 15 %.

Osuuksien muutos liittyy Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämään yleisölle suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (jäljempänä ”Osakeanti”).

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakeanti

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Etra Capital Oy, Y-tunnus 2305147-6

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.9.2014

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Omistus- ja ääniosuus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Kappalemäärä: 10 151 450 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 22,93 %

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Kappalemäärä: 11 381 450 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,70 %

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 97 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 97 269 224.”

Helsinki 23. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.