• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistus Componentassa on ylittänyt 5 %

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistus Componentassa on ylittänyt 5 %

Report this content

Componenta on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

”Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %.

Osuuksien muutos liittyy Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämään yleisölle suunnattuun osakeantiin, jossa merkittiin 53 000 000 yhtiön uutta osaketta (jäljempänä ”Osakeanti”).

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Y-tunnus 02011037

3. Liputusilmoituksen peruste: Osakeanti

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.9.2014

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Kappalemäärä: 4 901 288 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,04 %

Edellisessä liputusilmoituksessa (tehty 15.8.2014) ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen.
Kappalemäärä: 4 901 288
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,04 %

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolla ei ollut osakeomistusta Componenta Oyj:ssä ennen Osakeantia.  

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 97 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 97 269 224.”

Helsinki 23. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.