Componenta aloittaa Hollannin toimintojensa rakenneuudistuksen tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi

Componenta käynnistää Hollannissa toimenpiteet hollantilaisten yksiköidensä tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi osana lokakuussa 2012 käynnistettyä konserninlaajuista tehostamisohjelmaa. Neuvottelut ammattiliittojen ja lausuntomenettelyprosessi Works Councilin kanssa käynnistyivät 14.11.2012 noin 55 työpaikan vähentämiseksi Hollannin Heerlenin ja Weertin valimoissa, Weertin konepajassa ja Weertissä sijaitsevassa asiakaspalvelukeskuksessa.  

Rakenneuudistusta ja henkilöstön vähentämistä koskevat neuvottelut käydään paikallisen tavan ja lakien mukaisesti. Tavoitteena on saada neuvottelut ja valmistelutyö päätökseen 31.1.2013, jolloin niiden perusteella tehtävät päätökset tulisivat voimaan 1.2.2013 alkaen.

Componentan Hollannissa sijaitsevien valimoiden kapasiteetin käyttöasteet ovat viime vuosina olleet alhaiset ja valimoiden toiminnan tulos tappiollinen. Hollannin toimintojen tuottavuutta ja kannattavuutta parantava projekti sisältää myös pienehköjä investointeja tuotantoprosessien kehittämiseksi ja tuotannon optimoimiseksi. Lisäksi toimintojen uudelleen organisoinnilla ja vastuualueita muuttamalla lisätään toimintojen sujuvuutta ja tehostetaan resurssien käyttöä.  

Toteutuessaan yllä mainituilla toimenpiteillä ja muutoksilla saavutettava säästövaikutus olisi arviolta 2,6 miljoonaa euroa vuositasolla vastaten noin puolta tavoitteena olevista säästöistä ja parannustoimenpiteiden vaikutuksista Hollannissa. Toimenpiteistä ja muutoksista aiheutuvat kertaluonteiset kulut kirjataan vuoden 2012 viimeiselle vuosineljännekselle.

Helsinki 15. marraskuuta 2012

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen                                                Mika Hassinen
toimitusjohtaja                                                   talousjohtaja
puh. 010 403 2200                                            puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.