Componenta Castings Oy on tehnyt saneerausohjelman ennenaikaisen päättymisen edellyttämät suoritukset

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 15.10.2021 klo 16.10

Componentan hallitus on 13.10.2021 tehnyt päätöksen Componenta Castings Oy:n saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja yhteismäärältään noin 5,6 miljoonan euron saneerausohjelman mukaisten velkojen suorituksesta. 

Componenta Castings Oy on 15.10.2021 suorittanut velkojilleen edellä mainitut noin 5,6 miljoonan euron suoritukset, joista 3,4 miljoonaa euroa kohdistui konsernin ulkoisille saneerausvelkojille ja 2,2 miljoonaa euroa konsernin sisäisille velkojille. Maksut sellaisten velkojien osalta, joita ei ole tavoitettu, tai joiden saatava on jollakin lailla epäselvä, on talletettu erilliselle escrow-tilille. Konsernin sisäinen saneerausvelka emoyhtiölle on suoritettu kokonaisuudessaan konvertoimalla saneerausvelka uudeksi velkakirjalainaksi. Konvertoinnin johdosta yhtiö on täyttänyt saneerausohjelman mukaisen suoritusvelvollisuutensa myös tälle velkojalle. Takaisinmaksun ja konvertoinnin seurauksena yhtiö katsoo saneerausohjelman mukaisten maksuvelvoitteidensa tulleen kokonaisuudessaan täytetyiksi.

Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Tämän arvioidaan tapahtuvan lokakuussa. Yhtiö tiedottaa loppuselonteon valmistumisesta ja saneerausohjelman päättymisestä erillisellä pörssitiedotteella.


COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com


Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Tilaa