Componenta Castings Oy päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti

Report this content

Componenta Oyj, Sisäpiiritieto, 13.10.2021 klo 17.00

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n (”Componenta”) kokonaan omistaman tytäryhtiön Componenta Castings Oy:n (”Componenta Castings”) saneerausohjelman 23.8.2017. Saneerausohjelman mukainen maksuohjelma alkoi toukokuussa 2019 ja se päättyy marraskuussa 2023.

Componenta Castings on yhdessä Componentan kanssa arvioinut niitä perusteita ja edellytyksiä, joilla Componenta Castings voisi päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti sen ehtojen mukaisesti. Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen edellyttää, että Componenta Castings suorittaa saneerausvelkojilleen näiden leikattujen saneerausvelkojen maksamattomat osuudet lisättynä saneerausohjelman mukaisella lisäsuoritusvelvollisuudella. Maksamattomien saneerausohjelman mukaisten saneerausvelkojen määrä on tällä hetkellä yhteensä noin 6,1 miljoonaa euroa, koostuen noin 3,6 miljoonan euron konsernin ulkoisista ja noin 2,5 miljoonan euron konsernin sisäisistä saneerausveloista.

Componenta Castings on esittänyt saneerausvelkojilleen saneerausohjelmasta poikkeavasti, että se suorittaisi saneerausohjelman ennenaikaiseksi päättämiseksi ja saneerausvelkojen kertakaikkiseksi poismaksamiseksi velkojille 90 prosenttia näiden maksuohjelman mukaisten saatavien maksamattomasta osasta. Ehdotuksen ovat hyväksyneet saneerausvelkojat, jotka edustavat yli 91 prosenttia Componenta Castingsin etuoikeudettomista saneerausveloista.

Componentan hallitus on tänään päättänyt suorittaa saneerausohjelman saneerausvelkojille edellä todetut suoritukset, konsernin ulkoisille saneerausvelkojille määrältään noin 3,4 miljoonaa euroa ja konsernin sisäisille velkojille noin 2,2 miljoonaa euroa, ja päättää saneerausohjelma ennenaikaisesti. Konsernin sisäiset saneerausvelat suoritetaan kokonaisuudessaan konvertoimalla saneerausvelka uudeksi velkakirjalainaksi. 

Saneerausvelkojen maksun arvioidaan tapahtuvan lokakuun aikana. Tässä yhteydessä konsernissa realisoituu noin 0,2 Me suuruinen nettotuotto, kun kirjanpidon mukaiset 3,6 Me:n konsernin ulkoiset saneerausvelat maksetaan pois 3,4 Me:lla. Tuotto kirjataan konsernin tuloslaskelmassa jatkuvien toimintojen rahoituseriin. Lopulliset maksumäärät voivat poiketa tässä todetusta. Maksujen määrät riippuvat Componenta Castingsin ehdotuksen hyväksyneiden velkojien lopullisesta määrästä.

Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen rahoitetaan Componenta-konsernin rahavaroista. Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Tämän arvioidaan tapahtuvan lokakuun aikana. Componenta tiedottaa Componenta Castingsin saneerausvelkojen maksusta ja loppuselonteon valmistumisesta erillisillä pörssitiedotteilla.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200 
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Tilaa