Componenta heikentää vuoden 2012 näkymiään

Euroopan ja maailmantalouden jatkuva epävarmuus on heikentänyt Componentan asiakastoimialojen investointikysyntää.  Componentan tilauskanta 31.8.2012 oli 92 Me (104 Me). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella Componentan koko vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai laskevan hieman. Näkymien muutos johtuu ennen kaikkea rakennus- ja kaivosteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden heikentyneistä näkymistä. Kysynnän odotetaan jatkuvan alhaisella tasolla vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 26 - 32 Me:n haarukassa. Liikevoitto-odotuksen muutos johtuu aiempaa pienemmästä liikevaihdosta ja euron heikentymisestä muihin valuuttoihin nähden. Tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan -3 Me:n ja 3 Me:n välillä.

Heikentyneiden näkymien johdosta kapasiteetin ja kustannusten sopeutustoimet on jo käynnistetty, sisältäen myös henkilöstömäärän sopeuttamisen pääsääntöisesti vuokrahenkilöstöä vähentämällä ja lomautuksilla. 30.6.2012 yhtiön kokonaishenkilöstömäärä oli 4 842, josta 514 oli vuokrahenkilöstöä.

Aiemmat näkymät vuodelle 2012 olivat:

Koko vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan hieman. Toteutuneiden hinnankorotusten ja kolmen tappiollisen yksikön lopettamisen johdosta liikevoiton odotetaan paranevan selvästi. Vaikka katsauskauden liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla, niin kuluvan vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon odotetaan olevan edellisvuotta parempi. Vertailuvuoden liikevoittoa rasittivat Turkin Orhangazin laatuvirheet ja raaka-ainelisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen nousu.

Tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan merkittävästi ottaen huomioon vertailukelpoisen luvun alhaisen tason.

Liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan paranevan selvästi ja käyttöpääoman muutosten säilyvän maltillisina. Vuoden 2012 tuotannollisten investointien arvioidaan olevan noin 15 Me.

Helsinki 7. syyskuuta 2012

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen                         Mika Hassinen
toimitusjohtaja                           talousjohtaja
puh. 010 403 2200                     puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.