Componenta korjaa 13.10.2006 klo 10.00 julkaistua suomenkielistä

Componenta Oyj  Pörssitiedote  16.10.2006 klo 13.15

Componenta korjaa 13.10.2006 klo 10.00 julkaistua suomenkielistä
pörssitiedotetta


Suomenkielisen osavuosikatsauksen taulukosta "Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista" oli jäänyt pois sarake "Muut rahastot". Alla ko.
taulukko kokonaisuudessaan.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


                Yli-         Kerty-     
               kurssi  Muut Muut   neet    Vähem- Oma pää-
           Osake- rahas-   ra- Muut voitto- Yhte- mistö- oma yht-
Me          pääoma   to hastot erät  varat  ensä osuus  eensä
Oma pääoma 1.1.2005   19,2  11,5   0,0  0,0   17,1  47,9  7,6   55,4
Johdannaiset                1,4      -0,2  1,2       1,2
Muut muutokset                  0,0   0,0  0,0       0,0
Osingonjako                         -4,8  -4,8       -4,8
Osakepääoman korotus
 (optiot)        0,0  0,0                0,1       0,1
Vähemmistöosuuden 
 muutos                                0,0  -7,2   -7,2
Vvk-lainan oman 
 pääoman osuus               1,5           1,5       1,5
Tilikauden voitto                       5,6  5,6  -0,3   5,3
Oma pääoma 30.9.2005  19,3  11,6   2,9  0,0   17,7  51,3  0,1   51,4
                                            
                Yli-         Kerty-     
               kurssi  Muut      neet    vähem- Oma pää-
           Osake- rahas-   ra- Muut voitto- Yhte- mistö- oma yht-
Me          pääoma   to hastot erät  varat  ensä osuus  eensä
Oma pääoma 1.1.2006   19,3  11,6   2,4  0,1   15,3  48,5  0,1   48,6
Johdannaiset                1,7           1,7       1,7
Muut muutokset                  0,1       0,1       0,1
Osakepääoman korotus
 (optiot)        0,1  0,1   0,0  0,6       0,8       0,8
Vvk-lainan oman 
 pääoman osuus               0,0           0,0       0,0
Tilikauden voitto                       2,9  2,9  0,0   2,9
Oma pääoma 30.9.2006  19,4  11,6   4,0  0,7   18,1  53,9  0,1   54,0Helsinki 16. lokakuuta 2006


COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA: Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00

Tilaa