Componenta muuttaa hinnoittelujärjestelmäänsä kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi

Componenta muuttaa hinnoittelujärjestelmäänsä kohonneiden raaka-ainekustannusten
vuoksi
Tärkeimpien raaka-aineiden kuten kierrätysmetallin ja rautamalmista tuotetun
harkon hinnat ovat nousseet yli 100 % viime vuoden lopun ja kesäkuun 2008
välisenä aikana. Componenta ottaa sen vuoksi käyttöön
hintojentasausjärjestelmän, jonka johdosta raaka-aineiden hintavaikutus
päivittyy kuukausittain aiemman vuosineljänneksittäin tapahtuneen päivityksen
sijaan.

Componenta otti vuonna 2004 käyttöön raaka-aineiden hintojentasausjärjestelmän,
jossa hintoja arvioidaan neljännesvuosittain. Järjestelmän avulla ei pystytä
seuraamaan äkillisiä muutoksia tarpeeksi nopeasti. Tällä hetkellä
neljännesvuosittaiset hinnankorotukset eroavat merkittävästi todellisista
markkinahinnoista. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa toimittaja saa
korvauksen nopeasti kohonneista raaka-ainekustannuksista vasta huomattavalla
viiveellä. 

Componenta on päättänyt tasapainottaa hinnankorotusviivettä
neljännesvuosittaisilla lisälaskuilla tai hyvityslaskuilla asiakkailleen. Uusi
järjestelmä kattaa eron todellisten markkinahintojen ja aiemman järjestelmän
välillä, jossa on neljännesvuosittaisten muutosten takia neljän kuukauden viive.
Uusi järjestelmä takaa sen, ettei ostettujen raaka-aineiden ja laskutettujen
tuotteiden välillä ole merkittäviä eroavaisuuksia. Uuden järjestelmän myötä myös
raaka-ainehintojen hinnanlasku hyvitetään asiakkaille nopeammin. Järjestelmän
vaikutuksen toisen neljänneksen laskutukseen ja tulokseen arvioidaan olevan noin
5 prosenttia.

Asiakkaille tiedotetaan erikseen yllä mainitusta järjestelystä.


Helsinki 16. kesäkuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja 
puh. 010 403 2200


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit