Componenta myy osakkuusyhtiö Thermian os

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.1.2004 klo 9.30

Componenta myy osakkuusyhtiö Thermian osakkeet

Componenta on 24.1.2004 allekirjoitetulla sopimuksella sopinut
myyvänsä omistamansa Thermia AB:n osakkeet ruotsalaiselle
pääomasijoittaja Procuritas Capital Investors III:lle. Componentan
omistusosuus Thermiasta oli 36 %. Kauppahinta osakkeista on noin
16 miljonaa euroa ja Componenta kirjaa kaupasta noin 7,5 miljoonan
euron myyntivoiton.

Thermian toinen pääomistaja ruotsalainen Industrifonden sekä muut
osakkeenomistajat, Arbustum Invest AB, Örjan Gustafsson ja
muutamat muut omistajat sopivat samassa yhteydessä myyvänsä
omistamansa Thermia AB:n osakkeet Procuritakselle. Uusi omistaja
luo hyvän pohjan Thermian liiketoiminnan edelleen kehittämiselle.

Thermia-konserni on yksi pohjoismaiden suurimmista lämmitykseen
erikoistuneista yhtiöistä, ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat
Arvikassa Ruotsissa ja Saarijärvellä Suomessa. Yhtiön päätuotteita
ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut
maalämpöpumput ja keskuslämmityskattilat pientaloille ja
kiinteistöille. Yhtiöllä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa.
Maalämpöpumppuja toimitetaan myös Keski-Euroopan markkinoille,
jossa niiden kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa. Thermian
liikevaihto vuonna 2003 oli noin 460 miljoonaa kruunua (50
miljoonaa euroa) ja henkilöstöä Suomessa ja Ruotsissa on yhteensä
noin 330. Degerfors Formnings AB, joka on Thermian tytäryhtiö, ei
kuulu kauppaan. Thermian toiminta on viime vuosina kehittynyt
erittäin suotuisasti ennen kaikkea ympäristöystävällisten
maalämpöpumppujen ja bioenergiakattiloiden myynnin kasvun
johdosta. Sen tulos rahoituserien jälkeen oli viime vuonna 37 MSEK
(4,1 MEUR) ja vuonna 2002  20 MSEK (2,2 MEUR).

Thermia-konserni muodostui vuonna 1998, kun aiemmin Componenta-
konserniin kuulunut Högfors Lämpö Oy yhdistettiin ruotsalaisen
Thermia AB:n kanssa.

Componenta on metalliteollisuuden konserni, jonka toiminta
perustuu erikoistuneisiin yksiköihin ja tehokkaisiin, valimoista
ja konepajoista koostuviin tuotantoketjuihin. Componenta toimittaa
kilpailukykyisiä ja lisäarvoa tuovia valukomponenttiratkaisuja eri
teollisuuden aloilla toimiville asiakkailleen tavoitteenaan olla
asiakkaidensa ensisijainen yhteistyökumppani valuratkaisujen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Nyt tehty sopimus, joka on
tarkoitus saattaa päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana,
on osa Componentan strategian mukaista luopumista
ydinliiketoimintaan kuulumattomista toiminnoista. Kauppa vahvistaa
konsernin vakavaraisuutta ja parantaa siten edellytyksiä
ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Procuritas Capital Investors III on yksityinen pääomarahasto, joka
on keskittynyt keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Rahaston
sijoittajiin kuuluvat mm. Nordea Liv, Sampo ja Statoil. Rahastoa
hallinnoi Procuritas Partners KB.

Componentan neuvonantajana kaupassa oli Erneholm & Haskel AB.

Helsingissä  26. tammikuuta 2004

COMPONENTA OYJ
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa