Componenta Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 6.9.2019 klo 9.30

Componenta Oyj on vastaanottanut 5.9.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 4.9.2019 alittanut 5 %. Liputusrajan alittuminen liittyy Komas Oy:n yritysostossa myyjätahoille järjestettyyn suunnattuun osakeantiin, minkä seurauksena Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistusosuus pienenee. Suunnatussa annissa merkittiin 60 miljoonaa uutta osaketta, minkä jälkeen Componenta Oyj:n osakkeiden lukumäärä on yhteensä 237 269 224 kappaletta.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,75 % - 3,75 % 237 269 224
Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,3 % - 5,3 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010110 8 901 288 - 3,75 % -
A YHTEENSÄ 8 901 288 3,75 %

COMPONENTA OYJ

Lisätietoja:

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101
Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 040 842 2811

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa