Componenta Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 6.9.2019 klo 10.00

Componenta Oyj on vastaanottanut 5.9.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan CapMan Buyout VIII Fund A L.P.:n sekä sen portfolioyhtiö Fortaco Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 4.9.2019 ylittänyt 15 %. Liputusrajan ylittyminen liittyy Componentan suunnattuun osakeantiin Komas Oy:n yritysostoon liittyvän kauppahinnan maksamiseksi. Suunnatussa annissa merkittiin 60 miljoonaa uutta osaketta, minkä jälkeen Componenta Oyj:n osakkeiden lukumäärä on yhteensä 237 269 224 kappaletta.

CapMan Buyout VIII Fund A L.P.:n ja sen portfolioyhtiö Fortaco Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 16,48 % - 16,48 % 237 269 224
Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Componenta uudet 2019,
FI4000399704
28 392 926 10 706 866 11,97 % Alle 5 %
A YHTEENSÄ 39 099 792 16,48 %

COMPONENTA OYJ

Lisätietoja:

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101
Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 040 842 2811

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa