Componenta Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.11.2016 klo 12.00

Componenta Oyj (Y-tunnus 1635451-6) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 28.11.2016 ylittänyt 5 %. Liputusilmoituksen perusteena on vaihdettavan pääomalainan 2016 tiettyjen lainaosuuksien vaihto osakkeiksi.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus ilmoituksen mukaan:
 

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,3 % 5,3 %  167 925 224
Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 3,73 %  - 3,73 %  

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:
 

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010110 8 901 288  - 5,3 %  -
A YHTEENSÄ 8 901 288
(Componentan lisäämä tieto)
5,3 %
(Componentan lisäämä tieto)

 

Helsinki 29. marraskuuta 2016
 

COMPONENTA OYJ

 

Lisätietoja:

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 500 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa