Componenta Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Componenta Oyj Pörssitiedote 31.10.2016 klo 10.20

Componenta Oyj (Y-tunnus 1635451-6) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Tiiviste-Group Oy:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 28.10.2016 alittanut 5 %.

Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Etra Capital Oy:n ja Tiiviste-Group Oy:n yhteenlaskettu osuus ilmoituksen mukaan:
 

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu % -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 17,11 % 17,11 % 161 925 224
Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 16,75 %  - 16,75 %  


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

A: Osakkeet ja äänet:
 

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010110 27 708 673 0 17,11 0 %
A YHTEENSÄ 27 708 673 17,11 %

 

Tietoja liputusvelvollisuudesta:
 

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Etra Capital Oy 13,407 % 21 708 673
Tiiviste-Group Oy 3,705 % 6 000 000

  
 

Helsinki 31. lokakuuta 2016
 

COMPONENTA OYJ

  

Lisätietoja:

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101
 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 500 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa