Componenta Oyj: Muutokset varsinaisen yhtiökokouksen käytännön järjestelyissä koronaviruksesta johtuen

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.3.2020 klo 17.40

Componenta Oyj on julkaissut pörssitiedotteella 17.3.2020 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2020 klo 9.00.

Koronavirustilanteesta johtuen Componenta pyytää osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan välttämään osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä.

Osakkeenomistajilla on paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Henkilöosakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 16.4.2020 klo 8.00 mennessä. Linkki tilauslomakkeeseen on osoitteessa https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Äänestämismahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suositellaan käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa asianajaja Erik Stenman (Borenius Asianajotoimisto Oy) tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan yhtiökokouksessa.

Etäyhteysmahdollisuuden ja valtakirjapalvelun järjestämisen lisäksi Componenta toteuttaa seuraavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi yhtiökokouksessaan:

  • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin
  • Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä
  • Toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla kokouksen jälkeen
  • Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään esitysmateriaalin avulla
  • Istumapaikat järjestetään väljästi ja erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaan
  • Kokousjärjestelyin pyritään siihen, että ihmiset eivät suurissa määrin kohtaa esimerkiksi sisään tullessaan, aulatiloissa tai pois lähtiessään
  • Tilaisuudessa on käytettävissä käsidesiä
  • Tilaisuudessa ei ole tarjoilua
  • Tilaisuudessa ei jaeta materiaaleja

Componenta seuraa koronavirustilannetta tiiviisti ja päivittää edellä mainittuja varotoimia tarvittaessa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokousinformaatio, ohjeet etäyhteyden tilaamiseksi ja valtakirjan antamiseksi sekä lisätietoja järjestelystä on osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2020/.

Componenta pyytää osakkeenomistajiaan seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian.

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 050 547 3417

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.