Componenta Oyj :n osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan 18.12.2020

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 9.12.2020 klo 10.20

Componenta Oyj:n (”Componenta” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.10.2020 Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä (reverse split) ja siihen liittyvästä lunastuksesta siten, että jokaiset Yhtiön viisikymmentä (50) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Componentan hallitus on tänään 9.12.2020 päättänyt, että osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan perjantaina 18.12.2020 (”Yhdistämispäivä”). Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan Yhdistämispäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 29.10.2020 antamaan valtuutukseen perustuen osakkeiden yhdistämisen yhteydessä toteutetaan suunnattu osakeanti, jossa Yhtiön uusia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 50:llä. Yhtiön hallitus päättää maksuttomasta suunnatusta osakeannista erikseen Yhdistämispäivänä. Samanaikaisesti edellä mainitun Yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa Yhdistämispäivänä vastikkeetta jokaista 50 Yhtiön osaketta kohden 49 osaketta. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastettavat Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla (ISIN-koodi FI0009010110) Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ennen osakkeiden yhdistämistä on 18.12.2020. Osakkeiden yhdistämiseen liittyvä osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä arviolta 21.12.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla uudella ISIN-koodilla (FI4000476783) arviolta 21.12.2020. Componentan kaupankäyntitunnus CTH1V säilyy samana myös osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja lunastus eivät edellytä osakkeen-omistajilta toimenpiteitä.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa