Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj Pörssitiedote 23.1.2018 klo 14.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalo, Anne Leskelä ja Petteri Walldén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Asko Nevala valitaan hallitukseen uutena jäsenenä. Componentan hallituksen jäsen Tommi Salunen on ilmoittanut Componentan nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Asko Nevala työskentelee alumiinivaluja valmistavan Alteamsin toimitusjohtajana ja ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Alteamsin eri johtotehtävissä. Lisäksi Nevala on työskennellyt muun muassa Laihian Metalli Oy:n toimitusjohtajana sekä johtotehtävissä ABB:llä ja Assa-Abloylla.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan. Hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä on monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. He edustavat kumpaakin sukupuolta, heillä on toimialatuntemusta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan lukien tuotanto, myynti, rahoitus, taloushallinto) täydentävät toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot.

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Jari Sokka edustaen osakkeenomistajaa Suomen Kulttuurirahasto. Lisäksi Componentan hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Timo Sallinen.

Helsinki 23. tammikuuta 2018
 

COMPONENTA OYJ
  

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja: 

Timo Sallinen
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 010 244 7645

  

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa