Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote 14.1.2020 klo 15:20

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Componenta Oyj:n vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä palautetaan aiempaan neljään (4) jäseneen varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anne Leskelä, Harri Pynnä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä laskee nykyisestä viidestä yhdellä, ja että hallituksen jäsen Asko Nevala ei enää jatkaisi yhtiön hallituksessa. Jäsenmäärän palauttamisella neljään tavoitellaan kustannustehokasta hallintoa. Hallituksen jäsenmäärä kasvatettiin viiteen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.7.2019 Komas Oy:n hankinnasta päätettäessä. Tällöin Komas Oy:n toimitusjohtaja Marko Penttinen nimitettiin Componenta Oyj:n toimitusjohtajaksi ja hänen edeltäjänsä Harri Suutari nimitettiin hallituksen jäseneksi.

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Anne Leskelä, Harri Pynnä ja Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.  

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Harri Suutari osakkeenomistaja Etra Capital Oy:n valtuuttamana sekä toimikunnan asiantuntijajäsenenä, Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Harri Suutari toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunnan ehdotus tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Harri Suutari, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 038 4937

 

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa