Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote 28.1.2021 klo 12:10

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 9.4.2021 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén ja että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Tomas Hedenborg. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri Pynnä ei ole enää ehdolla hallitukseen.

Tomas Hedenborg (s. 1959, DI) on urallaan toiminut muun muassa Fastems Oy Ab:n ja Finn-Power Oy:n toimitusjohtajana sekä kansainvälisissä johtotehtävissä autoteollisuudessa. Vuosina 2015–2019 Hedenborg toimi Euroopan teknologiateollisuuden edunvalvontajärjestö Orgalimin puheenjohtajana. Vuodesta 2019 hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina keskittyen yritysten strategiseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Hedenborg toimii hallituksen jäsenenä muun muassa Kemppi Oy:ssä, Meconet Oy:ssä, Ursviken Group Oy:ssä, Spinverse Oy:ssä sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiössä.

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Anne Leskelä, Petteri Walldén ja Tomas Hedenborg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Hallituksen palkkiot

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistaja Etra Capital Oy sekä toimikunnan asiantuntijajäsenenä, ja Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Harri Suutari, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 038 4937

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa