Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotukset

Componenta Oyj Pörssitiedote 30.3.2017 klo 9.46

Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjä on tänään toimittanut saneerausohjelmaehdotukset Helsingin käräjäoikeuteen.

Selvittäjä katsoo, että Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n liiketoiminta on saneerausohjelmaehdotuksissa mainituin edellytyksin tervehdytettävissä ja että yhtiöille on saatavissa aikaan vahvistamis- ja toteuttamiskelpoiset saneerausohjelmat.

Componenta Oyj:n saneerausmenettelyssä huomioitavien taseeseen kirjattujen saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 124 Me, joka on samalla etuoikeudetonta saneerausvelkaa. Componenta Oyj:n saneerausvelasta on Componenta Turkin alakonsernille 95 Me, konsernitilinpäätökseen yhdisteltäville konserniyhtiöille 11 Me ja muille tahoille 18 Me. Componentan Turkin tytäryhtiö on Componenta Oyj:n merkittävin velkoja. Yhtiön etuoikeudettomia velkoja esitetään leikattavaksi 96 prosenttia. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan, mikäli yhtiön Turkin klubilainapankeille oleva takausvastuu ei realisoituisi, toteutuisi velkaleikkaus noin kaksi prosenttiyksikköä pienempänä. Etuoikeudettomia saneerausvelkoja koskevan maksuohjelman mukaan yhtiön saneerausvelat tullaan suorittamaan viiden vuoden aikana puolivuosittain siten, että ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi 2019 ja viimeinen 2023. Yhtiöllä on myös viimesijaista velkaa 4 Me. Viimesijaisen velan määrä alennetaan kokonaisuudessaan.

Componenta Finland Oy:n saneerausmenettelyssä huomioitavien taseeseen kirjattujen saneerausvelkojen kokonaismäärä on noin 38 Me, josta noin 1 Me on vakuusvelkaa ja noin 37 Me on etuoikeudetonta saneerausvelkaa. Componenta Finland Oy:n etuoikeudettomasta saneerausvelasta noin 17 Me on konsernitilinpäätökseen yhdisteltäville konserniyhtiöille, 6 Me on Componenta Turkin alakonsernille ja 14 Me muille tahoille. Etuoikeudettomien velkojen määrää alennettaisiin saneerausohjelmaehdotuksen perusteella 75 prosenttia. Vakuusvelka noin 1 Me on muille tahoille. Vakuusvelan määrää ei alenneta. Saneerausvelkoja koskevan maksuohjelman mukaan yhtiön saneerausvelat tultaisiin suorittamaan viiden vuoden aikana puolivuosittain siten, että ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi 2019 ja viimeinen 2023.

Saneerausohjelmaehdotukset sisältävät velvoitteita molempien yhtiöiden omaisuuden myymisestä. Ehdotuksen mukaan yhtiöiden on saneerausohjelman aikana myytävä ydinliiketoimintaan liittymättömät kiinteistöyhtiönsä ja niiden osuudet. Lisäksi yhtiöiden tulee purkaa selvitystilamenettelyn tai sulautumisen kautta liiketoimintaa harjoittamattomat tytäryhtiönsä hallinnollisen rakenteen yksinkertaistamiseksi. Saneerausohjelmien mukaan yhtiöiden on myös jatkettava toimenpiteitä liiketoiminnan ja organisaation tehostamiseksi.

Saneerausohjelmaehdotusten mukaan yhtiöiden yhtiökokousten tulee tehdä päätökset yhtiöiden osakepääomien alentamisesta siten, että osakepääoman määräksi tulee molemmissa yhtiöissä 1 000 000 euroa. Osakepääoman alentamiseen ei sovelleta velkojiensuojamenettelyä siitä syystä, että alentamismäärä käytetään tappioiden kattamiseen.

Saneerausohjelmaehdotukset ovat tämän tiedotteen liitteenä.
 

Helsinki 30. maaliskuuta 2017 
 

COMPONENTA OYJ

 

Harri Suutari

toimitusjohtaja

  

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Mika Ilveskero
Helsingin käräjäoikeuden määräämä selvittäjä, asianajaja
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
puh. 020 7765 403
 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.