Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017

Componenta Oyj Pörssitiedote 16.11.2017 klo 8.00

Nykyisiä jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1 % ollen 91,3 Me (90,7 Me) (IFRS 106,7 Me) ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ollen 3,7 Me (0,5 Me) (IFRS 3,4 Me). Oikaistu liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 2,1 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli -4,2 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,3 Me.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-syyskuussa 2017 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2016, ellei toisin ole mainittu. Componenta julkistaa vertailukausilta vaihtoehtoisia tunnuslukuja (vertailukelpoiset oikaistut luvut taulukoissa ja tekstissä) kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti 

 • Katsauskaudella jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 1 % ja oli 91,3 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 90,7 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto vertailukaudella oli 106,7 Me. Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset. Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB ovat luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi heinäkuussa 2017. 1-9/2016 IFRS -luvuilla tarkoitetaan konsernin kaikkia jatkuvia toimintoja mukaan lukien Suomivalimo ja Pistons, eikä näistä luvuista ole poistettu Hollannin ja Turkin tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutuksia.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 3,7 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 0,5 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista luvuista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 3,4 Me.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 2,1 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli -4,2 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,3 Me. Jatkuvien toimintojen liikevoitto sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli 25,6 Me (-14,2 Me).
 • Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017 yhtiöiden omasta hakemuksesta. Yhtiöt eivät onnistuneet saamaan rahoitusta saneerausvelkojen maksamiseksi.
 • Componenta Främmestad AB:n sai saneerauspäätöksen paikalliselta käräjäoikeudelta 3.7.2017 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 24.7.2017.
 • Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmat 23.8.2017. Componenta Oyj:n etuoikeudettomia velkoja leikattiin 94 prosentilla ja viimesijaiset velat leikattiin saneerausmenettelyssä kokonaan. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n velkaleikkausten tulosvaikutus on kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle. Maksuohjelma alkaa toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2023.
 • Componenta Oyj saattoi päätökseen kaupan Turkin yhtiön, Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n, osakkeiden myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle. Osapuolet allekirjoittivat kauppasopimuksen 4.8.2017 ja kauppa toteutui 27.9.2017. Kaupalla ei ollut kassavirtavaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattamisen yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit vapauttivat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta.   

Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti 

 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 4 % ja oli 25,9 Me. Vertailukelpoinen liikevaihto vertailukaudella oli 24,9 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen liikevaihto vertailukaudella oli 26,8 Me. Vertailukelpoinen luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset.
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 0,8 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli -0,4 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 0,2 Me.
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 0,3 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,3 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,3 Me. Jatkuvien toimintojen liikevoitto sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli 28,7 Me (-7,4 Me).

Avainluvut

  1-9/2017
IFRS
Vertailukelpoinen
oikaistu

1-9/2016 (1
 
Muutos
(1-9/2017 vs.
vert.kelp. oikaistu
1-9/2016)
1-9/2016 IFRS Muutos
(1-9/2017 vs.
1-9/2016)
2016 IFRS
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 91,3 90,7 1 % 106,7 -14 % 138,9
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot Me 3,7 0,5 680 % 3,4 10 % 4,6
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot Me 2,1 -4,2 - -2,3 - -2,6
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 25,6 - - -14,2 - -32,3
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 1,7 - - -10,3 - -12,3
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot 126,9 -  - 21,3 495 % 0,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 125,2 -  - 31,6 296 % 13,1
Tulos, Me 122,9 -  - -20,6 - -215,5
Osakekohtainen tulos, e 0,68 -  - 0,18 - -1,64
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % - -  - -1,5 - -0,2
Oikaistu oman pääoman tuotto, % - -  - -83,6  - -
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 0,6 -  - 0,6  - 0,8
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me -1,0 -  - -13,7  - -10,9
Konsernin saneerausvelat, Me 18,8 -  -  -
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 694 681 2 % 681 2 % 664
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 676 694 -3 % 794 -15 % 763
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 25,1 -  - 21,8 15 % 20,4

(1 Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset sekä Wirsbon alakonsernin luvut. Suomivalimo myytiin 30.6.2016 ja Pistons 17.8.2016. Hollannin toiminnot asetettiin konkurssiin kolmannella vuosineljänneksellä 2016. Turkin toimintojen konsolidointi päättyi vuoden 2016 lopussa. Wirsbon alakonserni asetettiin konkurssiin 17.7.2017.

Harri Suutari, Componenta Oyj:n toimitusjohtaja: 

”Componentan jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketoiminta kasvoi hiukan kolmannen vuosineljänneksen aikana edellisestä vuodesta. Toteutetut kiinteiden kulujen leikkaukset paransivat vertailukelpoista kannattavuutta oleellisesti. 

Katsauskauden aikana tapahtui merkittäviä seikkoja Componentan uudelleenjärjestelyissä ja saneerausprosessissa. Emoyhtiö ja sen operatiiviset tytäryhtiöt Suomessa ja Ruotsissa saivat tarkastelujaksolla lainvoimaiset saneerauspäätökset, joiden avulla niiden velkataakka keveni liiketoiminnan rahavirralla hoidettavalle tasolle. Myös energiaveron palautuksen tilapäinen poistuminen päättyi käräjäoikeuden vahvistettua saneerausohjelmat 23.8.2017. 

Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on konsernin liiketoimintaa jouduttu supistamaan luopumalla ylivelkaisista yksiköistä. Tarkastelujaksolla haettiin takomoliiketoiminnan yhtiöt Ruotsissa konkurssiin ja myytiin Turkissa olevan tytäryhtiön osakkeet. Tässä yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit vapauttivat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta. 

Konsernin velkataakka on saneeraustoimien myötä pienentynyt oleellisesti. Konsernilla on ulkoista saneerausvelkaa yhteensä 18,8 Me, josta Ruotsissa toimivalla Componenta Främmestad AB:lla on noin 2,7 Me ja loput suomalaisilla konserniyhtiöillä. Lisäksi ulkoiseen saneerausvelkaan 18,8 Me sisältyy Främmestad AB:n aiemmalle Componentan turkkilaiselle tytäryhtiölle oleva noin 2,5 Me velka, jolle on sovittu pitkäaikainen tulokseen sidottu maksuohjelma. Näiden lisäksi Componentalla oli syyskuun lopussa Suomessa ja Ruotsissa käytössä asiakkaiden myöntämää ennakkomaksurahoitusta noin 0,4 Me. 

Lisäksi Componenta Främmestad AB:lla on 27 Me suuruinen oman pääoman ehtoinen lainana käsiteltävä erä sen aiemmalta Turkkilaiselta tytäryhtiöltä. Tämä erä luetaan omaan pääomaan. Kyseinen laina on maksettava pois ennen Componenta Främmestadin mahdollista osingonjakoa. 

Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä noin 2,8 Me. Lisäksi Componenta Främmestad AB:n selvittäjän hallinnoitavana oli noin 0,6 Me. Componentan asiakkaat maksavat toistaiseksi ostolaskut nopeutetusti. Samoin Componenta maksaa suurimman osan ostolaskuista nopeutetusti. Tavoitteenamme on asteittain normalisoida maksuehdot.” 

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella 

Componentan jatkuviin toimintoihin kuuluvat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa, sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Turkin yhtiön, Componenta Dökümcülükin osakkeet on myyty ja kauppa toteutui 27.9.2017. Ruotsissa sijaitsevat Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB asetettiin konkurssiin 17.7.2017. Yhtiöiden olisi tullut vahvistettujen saneerausohjelmien mukaisesti maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me, heinäkuussa 2017. Ensisijaisena tarkoituksena oli saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018 mennessä. Ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi epätodennäköiseksi heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen johdosta. Componenta neuvotteli samaan aikaan potentiaalisten takomoliiketoiminnan ostajaehdokkaiden kanssa, mutta nämä neuvottelut päättyivät tuloksettomina. 

Katsauskaudella Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n taseiden konsolidointi on lopetettu ja tulosvaikutus esitetään lopetettuna toimintona. Edellisen katsauskauden lopussa yhtiöiden konserniin vaikuttava nettovarallisuus on kirjattu noin nollaan, mutta konsolidoinnin lopettamisella ja lopetetuksi toiminnoksi luokittelusta oli -1,0 Me tulosvaikutus kolmannella vuosineljänneksellä. 

Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1 % ja oli 91,3 Me (90,7 Me). Nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava oikaistu käyttökate oli 3,7 Me (0,5 Me). Jatkuvien toimintojen tilauskanta syyskuun lopussa oli 25,1 Me (21,8 Me). 

Katsauskaudella jatkuvien toimintojen kannattavuutta paransi erityisesti kiinteiden kustannusten pienentyminen sekä vertailukautta paremman likviditeettitilanteen mahdollistama tehokas tuotannon ja logistiikan suunnittelu sekä toteuttaminen. Kannattavuutta heikensivät puolestaan Suomen energiaveron palautuksen tilapäinen poistuminen, materiaalihintojen nousun vaikutus valimoissa ja Turkin rautavalimon toimitusongelmiin liittyvät erikoisrahdit. 

Jatkuvien toimintojen oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 2,1 Me (-4,2 Me). Jatkuvien toimintojen vuoden 2016 tammi-syyskuun liikevoitto mukaan lukien Suomivalimon ja Pistonsin liikevoitto sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset olivat -2,3 Me. Käyttökatteen paranemisen lisäksi koneiden ja kaluston poistojen pienentyminen 4,1 Me:lla paransi oikaistua liikevoittoa. IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevoitto, sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 25,6 Me (-14,2 Me). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa olivat positiiviset 23,6 Me (-11,8 Me) johtuen lähinnä saneerausvelkojen leikkauksista 29,8 Me ja arvonalenemisista palveluyhtiöiden omaisuudessa -3,1 Me, sekä saneeraus- ja uudelleenjärjestelykustannuksista -1,7 Me. Katsauskauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kokonaisuudessaan, 125,5 Me, muodostuvat pääasiassa Suomen ja Ruotsin yhtiöiden saneerausvelkojen leikkauksista, 134,7 Me, ja jo edellä mainittujen tekijöiden lisäksi Componenta Oyj:n takausvastuisiin tehdystä kirjauksesta -3,2 Me, joka johtui konsernin saneerausvelkojen täsmentymisestä. Takausvastuu sekä muut ehdolliset ja enimmäismääräiset velat oli aiemmin huomioitu vain taseen ulkopuolisissa vastuissa. 

Katsauskauden vertailukelpoiset nettorahoituskulut laskivat huomattavasti ja olivat -0,4 Me (-8,0 Me). Rahoituskulut pienentyivät saneerausmenettelyiden ja rahoitusjärjestelyiden johdosta. Katsauskaudella ei ole kirjattu siirtyviä korkokuluja etuoikeudettomille korollisille saneerausveloille, koska niitä on käsitelty viimesijaisina velkoina, jolloin saneerausmenettelyjen aloittamisen jälkeen kertyneitä siirtyviä korkoja on leikattu 100 prosenttia saneerausohjelmien vahvistamisesta johtuen. 

Taloudellinen asema 30.9.2017 

Katsauskauden lopussa Componenta-konsernin ulkoiset saneerausvelat olivat 18,8 Me, josta Componenta Oyj:n osuus oli 7,8 Me, Componenta Finland Oy:n 5,7 Me, Componenta Främmestad AB:n 5,2 Me. Konsernin ulkoisista 18,8 Me saneerausveloista  lyhytaikaista velkaa oli 2,7 Me. Lisäksi lyhytaikaisia ostovelkoja, siirtovelkoja ja muita velkoja on 15,7 Me. Ulkoisiin saneerausvelkoihin sisältyy 0,8 Me korollista velkaa, joka on kokonaisuudessaan pitkäaikaista. 

Kaikkien erillisyhtiöiden omat pääomat ovat positiiviset: Componenta Oyj:ssä 18,1 Me, Componenta Finland Oy:ssä 9,4 Me ja Componenta Främmestad AB:ssa 14,6 Me. Konsernin oma pääoma on positiivinen 17,5 Me. Konsernin omaa pääomaa paransi myös aikaisemmalta Turkin tytäryhtiöltä saadun pääomalainan 27,0 Me luokittelu oman pääoman ehtoiseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Pääomalainalle ei sopimuksen mukaan makseta korkoa, eikä sille ole määritetty takaisinmaksuaikaa. Laina on maksettava pois ennen kuin Componenta Främmestad Ab voi maksaa osinkoa. 

Konsernin katsauskauden lopun rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 2,8 Me (7,3) Me. Lisäksi Componenta Främmestad AB:n selvittäjän hallinnoitavana oli 0,6 Me, jotka on kirjattu saamisiin. Componentalla oli syyskuun lopussa Suomessa ja Ruotsissa käytössä asiakkaiden myöntämää ennakkomaksurahoitusta noin 0,4 Me. 

Saneerausmenettelyt 

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n ja sen tytäryhtiön Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmat 23.8.2017. Saneerausohjelman perusteella Componenta Oyj:n etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin 94 prosentilla Turkin lainatakauksen poistumisen myötä ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. Componenta Finland Oy:n vakuusvelat maksetaan täysimääräisesti, kun taas muita etuoikeudettomia velkoja leikataan 75 prosenttia. Maksuohjelma alkaa molempien yhtiöiden osalta toukokuussa 2019 ja päättyy marraskuussa 2023. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmien vahvistamisella niiden sisältämät velkaleikkaukset tulevat voimaan. Velkaleikkausten perusteella konsernin taseeseen kirjatut velat alenivat noin 132 miljoonalla eurolla, mikä vahvistaa tuloksen kautta omaa pääomaa. 

Componenta Oyj allekirjoitti 4.8.2017 sopimuksen omistamiensa Componenta Turkin osakkeiden, jotka edustavat 93,6 % osakkeista ja äänistä, myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle. Kauppa toteutui lopullisesti 27.9.2017. Sopimukseen kuuluivat Turkissa sijaitsevat rauta-, konepaja- ja alumiiniliiketoiminnat kokonaisuudessaan. Kaupalla ei ollut kassavirtavaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattamisen yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit vapauttivat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta.

Turkin yhtiön osakekaupan toteutuminen vaikuttaa jonkin verran Helsingin käräjäoikeuden 23.8.2017 vahvistaman Componenta Oyj:n saneerausohjelman toteutumiseen. Lainatakaus turkkilaisille klubilainapankeille, määrältään 80 Me, otettiin huomioon vahvistetussa saneerausohjelmassa ehdollisena ja enimmäismääräisenä saneerausvelkana, koska saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen hetkellä turkkilaiset klubilainapankit eivät olleet vielä vapauttaneet Componenta Oyj:tä lainatakauksesta. Osakekaupan toteuduttua 80 Me:n takausvastuu poistuu Componenta Oyj:n ehdollisina ja enimmäismääräisinä huomioiduista saneerausohjelman veloista. 

Componenta Oyj:n etuoikeudettomilla velkojilla on saneerausohjelmaan sisältyvän lisäsuoritusvelvollisuuden perusteella oikeus 80 Me:n saneerausvelalle maksettavaa suoritusta vastaavaan osuuteen eli yhteensä 3,2 Me suuruiseen lisäsuoritukseen maksuohjelman viimeisenä maksupäivänä marraskuussa 2023. Lisäsuoritus maksetaan yhtiön saneerausohjelman mukaisille etuoikeudettomille velkojille näiden saatavien mukaisessa suhteessa. Componenta Oyj:n saneerausohjelma sisältää edelleen muita ehdollisia ja enimmäismääräisiä velkoja noin 7,3 Me, joille on saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaan kohdistettu noin 0,3 Me suoritukset. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yhteenlaskettujen taseessa olevien ulkoisten saneerausvelkojen määrä velkaleikkausten jälkeen on noin 13,5 Me, kun otetaan huomioon 80 Me:n takausvastuun poistumisesta syntyvä lisäsuoritusvelvollisuus sekä ehdollisille ja enimmäismääräisille saneerausveloille kohdistetut suoritukset. Takausvastuu sekä muut ehdolliset ja enimmäismääräiset velat on aiemmin huomioitu vain taseen ulkopuolisissa vastuissa.  

Componenta Främmestad AB:n saneerausohjelma vahvistettiin Skaraborgin käräjäoikeuden päätöksellä 3.7.2017. Yhtiön on määrä, paikallisen tuomioistuinpäätöksen mukaisesti, maksaa 12 kuukauden kuluessa päätöksestä lukien noin 20 miljoonaa kruunua konsernin ulkoisia saneerausvelkoja ja 0,7 Me palkkatakaus Ruotsin valtiolle. Saneerausohjelman vahvistamisen edellytyksenä oli riittävä velkojien tuki, joka saavutettiin, kun Componenta Främmestad AB ja Componentan Turkin yhtiö allekirjoittivat toukokuussa 2017 erillisen sopimuksen 10 Me:n suuruisen saneerausvelkasaamisen hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Componenta Främmestad AB:n velkaa Componentan entiselle Turkin yhtiölle leikataan 75 % ja jäljelle jäänyt 2,5 Me maksetaan pois muiden saneerausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestadin käyttökatteeseen. 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. 

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeitä ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet ovat seuraavat: 

 • Componenta Finland Oy ja Componenta Oyj kykenevät suoriutumaan saneerausohjelman mukaisista maksusuorituksista.
 • Componenta Främmestad AB pystyy maksamaan saneeraus­velkansa sovittujen maksuohjelmiensa mukaisesti heinä­kuussa 2018. Yhtiön on määrä, paikallisen tuomioistuinpäätök­sen mukaisesti, maksaa heinäkuuhun 2018 mennessä noin 20 miljoonaa kruunua konsernin ulkoisia saneerausvelkoja ja noin 6 miljoonan kruunun palkkatakaus Ruotsin valtiolle. Yhtiö uskoo, että Componenta Främmestad AB kykenee maksamaan nämä velat ajallaan omalla tulorahoituksellaan.
 • Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB jättivät heinäkuussa kon­kurssihakemukset paikallisiin käräjäoikeuksiin. Componen­tan näkemyksen mukaan Componenta Wirsbo AB:n ja Compo­nenta Arvika AB:n saneerausmenettelyiden epäonnistumisella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta muiden konserniyhtiöiden saneerausmenettelyihin eikä emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen
 • Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennus­teita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaih­doista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatar­peista. 

Ohjeistus vuodelle 2017 ennallaan 

Componenta odottaa vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ilman Componenta Wirsbo AB:a ja Componenta Arvika AB:a olevan 110 - 130 Me. Käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Componentan nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja vastaava vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 122 Me ja käyttökate 0,8 Me. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Alla on esitetty täsmäytyslaskelmat IFRS–lukuihin.  

Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevaihdon täsmäytys 1-9/2016 7-9/2016
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot yhteensä, IFRS 106,7 Me 26,8 Me
Suomivalimo & Pistons liikevaihto -8,0 Me -0,3 Me
Tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset Turkki & Hollanti -8,0 Me -1,5 Me
Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto 90,7 Me 24,9 Me
     
Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen käyttökatteen täsmäytys 1-9/2016 7-9/2016
Käyttökate, jatkuvat toiminnot yhteensä, IFRS 3,4 Me 0,2 Me
Suomivalimo & Pistons käyttökate 0,1 Me 0,0 Me
Tuotemerkki-, hallintopalvelu sekä tuotelisensointiveloitukset Turkki & Hollanti -3,0 Me -0,7 Me
Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto 0,5 Me -0,4 Me
     
Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys 1-9/2016 7-9/2016
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot yhteensä, IFRS -2,3 Me -2,3 Me
Suomivalimo & Pistons liikevoitto 1,2 Me 0,8 Me
Tuotemerkki-, hallintopalvelu sekä tuotelisensointiveloitukset Turkki & Hollanti -3,0 Me -0,7 Me
Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto -4,2 Me -2,3 Me

          

Helsinki 16. marraskuuta 2017

 

COMPONENTA OYJ

   

Harri Suutari
toimitusjohtaja

   

LIITE: Liiketoimintakatsaus 1.1. - 30.9.2017

  
Lisätietoja: 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200 

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.