Componenta Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017: Nykyisten jatkuvien toimintojen liikevaihto viime vuoden tasolla, liiketulos kääntyi positiiviseksi

Componenta Oyj Pörssitiedote 29.3.2018 klo 8.00

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-joulukuussa 2017 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2016, ellei toisin ole mainittu. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vertailukelpoisesta oikaistusta liikevaihdosta on poistettu paitsi Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB:n vaikutukset, koska ne on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi heinäkuussa 2017, myös Suomivalimon ja Pistonsin liikevaihto ennen myyntihetkeä sekä tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitukset Hollannista ja Turkista. Vuoden 2016 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta, IFRS 138,9 Me, on poistettu Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n vaikutukset, toisin sanoen vuonna 2017 lopetetut toiminnot. Vuoden 2017 liikevaihto sisältää tuotemerkki- ja hallintopalkkioveloituksia vuonna 2017 konsernista poistuneista yhtiöistä, jotka olivat Ruotsissa konkurssiin hakeutuneet takomoyhtiöt sekä Turkin valimoyhtiö, jonka yhdistely konserniin lopetettiin jo vuonna 2016. Componenta julkistaa vertailukausilta vaihtoehtoisia tunnuslukuja (vertailukelpoiset oikaistut luvut taulukoissa ja tekstissä) kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Tammi - joulukuu 2017 lyhyesti

  • Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 122,4 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 122,0 Me.
  • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 4,8 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 0,8 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista luvuista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 4,6 Me.
  • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu liiketulos nousi edellisvuodesta ja oli 2,9 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli -6,1 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liiketulos vertailukaudella oli -2,6 Me. Jatkuvien toimintojen liiketulos sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli 26,3 Me (-32,3 Me).
  • Konsernin katsauskauden tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 124,1 Me (-215,5 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,70 e (-1,64 e), johtuen pääasiassa velkaleikkauksista.
  • Jatkuvien toimintojen tilauskanta tammikuun alussa oli 16 % edellisvuotta korkeampi ja oli 23,6 Me (20,4 Me).

Loka - joulukuu 2017 lyhyesti

  • Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli viime vuoden tasolla ollen 31,2 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto vertailukaudella oli 31,3 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen liikevaihto vertailukaudella oli 32,2 Me.
  • Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 1,1 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 0,4 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 1,3 Me. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli 0,0 Me (-0,5 Me).
  • Jatkuvien toimintojen oikaistu liiketulos nousi edellisvuodesta ja oli 0,8 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liiketulos vertailukaudella oli -1,9 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liiketulos vertailukaudella oli -0,2 Me. Jatkuvien toimintojen liiketulos sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli 0,7 Me (-18,2 Me).
  • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät loka-joulukuun tuloksessa rahoituserien jälkeen olivat yhteensä 0,6 Me (-18,5 Me). Viimeisellä vuosineljänneksellä kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavia alaskirjauksia ja arvonmuutoksia yhteensä noin -1,2 Me.
  • Loka-joulukuun tulos, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli 1,1 Me (-194,9 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli 0,02 e (-1,15 e).

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 14,2 Me (-138,9 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi.

Componentan tulosohjeistus 2018

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Uusien laskentaperiaatteiden muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.

Toimitusjohtaja Harri Suutari kommentoi katsauskautta:

”Vuosi 2017 oli ensimmäinen voitollinen tilikausi vuodesta 2009 jatkuneen tappiollisen toiminnan jälkeen. Jatkoimme määrätietoisesti saneeraustoimenpiteitä ja keskityimme Componentan kannattavuuden parantamiseen. Emoyhtiön ja sen operatiivisten tytäryhtiöiden saneerausohjelmat vahvistettiin Suomessa ja Ruotsissa. Saneerausohjelmien vahvistamisen johdosta konserniyhtiöiden velkarasite valimoliiketoiminnan osalta keveni sellaiselle tasolle, jonka liiketoiminnan rahavirta parhaan ymmärrykseni mukaan mahdollistaa.

Takomoliiketoiminta poistui konsernista, kun yrityssaneerauksessa olleet Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin konkurssiin heinäkuussa. Takomoyhtiöiden saneerausvelkoja ei kyetty maksamaan asetetussa ajassa. En ole takomoliiketoiminnan menetyksestä pahoillani, sillä sen kannattavuus oli heikko ja sen tarvitsema käyttöpääoman lisäystarve olisi ollut erittäin merkittävä. Takomoliiketoiminnalla ei ole ollut synergiaa valimoliiketoiminnan kanssa, joten sen menettäminen ei vaikuta negatiivisesti jäljelle jääneeseen liiketoimintaan.

Luovuimme suunnitellusti erittäin velkaisesta Turkin valimoliiketoiminnasta sopimalla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n osakkeiden myymisestä. Componentan takausvastuut pienenivät kaupan yhteydessä 80 Me.

Saneeraustoimet ovat olleet välttämättömiä Componentan tulevaisuuden varmistamiseksi. Toimet ovat johtaneet konsernin liiketoiminnan pienentymiseen, mutta erityisesti konsernin velkataakan huomattavaan pienentymiseen. Tilinpäätöshetkellä konsernin omavaraisuusaste olikin 34,8 % (-165,3 %).

Componenta Främmestad AB on maksanut tilikauden päättymisen jälkeen kaikki lyhytaikaiset saneerausvelkansa. Konsernilla on tätä kirjoitettaessa noin 15,3 Me pitkäaikaista ulkoista korotonta saneerausvelkaa, josta 2,5 Me Ruotsissa ja loput suomalaisilla konserniyhtiöillä sekä 0,8 Me korollisia pitkäaikaisia saneerausvelkoja.

Suomalaisten konserniyhtiöiden tulee maksaa vuosina 2019-2022 ulkoisia saneerausvelkoja  noin 1,7 Me vuosittain. Vuonna 2023 tulee maksaa loput noin 7,2 Me. Ruotsalaisen konserniyhtiön tulee maksaa ulkoinen pitkäaikainen 2,5 Me saneerausvelka seuraavan kuuden vuoden aikana, mikäli yhtiön tulos sen mahdollistaa. 

Kannattavuuden parantuminen johtuu pääasiassa kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Vuoden 2017 aikana tehtiin lisäksi operatiivisia tehostamistoimia, joiden tavoitteena on kustannussäästöjen lisäksi tuotteidemme laadun varmistaminen. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on päivittäisen toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on ollut varmistaa, että toiminnassa tehdyt uudistukset ja muutokset vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintamme vakauduttua panostamme entistäkin enemmän toiminnan kasvattamiseen erityisesti suhteessa nykyisiin asiakkaisiimme. Siirryimme vuoden 2016 aikana matalaan linjaorganisaatioon ja siirsimme asiakaspalvelun tehtaillemme. Tämä on oleellisella tavalla parantanut palvelukykyämme ja mahdollistaa jatkossa kannattavuuden parantamisen.”

Avainluvut

 20172016Muutos-%
IFRSIFRS 
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me122,4138,9-12 %
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me29,8-11,7-
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me26,3-32,3 -
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, %21,5-23,3 -
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me128,30,815 812 %
Tulos, jatkuvat toiminnot, Me128,8-6,1 -
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e0,70-1,64 -
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me2,8-10,9 -
Korollinen nettovelka, Me-3,090,1 -
Omavaraisuusaste, %34,8-165,3 -
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot, Me1,60,8101 %
Konsernin saneerausvelat, Me19,0163,4-88 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot6916644 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot680763-11 %
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me23,620,416 %

Componentan tilinpäätöstiedote 2017 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Helsinki 29. maaliskuuta 2018

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 
LIITE: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.