Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökse

Componenta Oyj Pörssitiedote 10.2.2004 klo 16.00

Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
 
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.2.2004 vahvisti
tilikauden 1.1. - 31.12.2003 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa
ei jaeta.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin,
Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon, uutena jäsenenä,
ja Matti Tikkakosken. Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa
valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Omien osakkeiden ostovaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta
nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään
sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden
kanssa vastaa 5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.

Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman
osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei
kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai
avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan
myydä myös julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Helsingissä 10. helmikuuta 2004

COMPONENTA OYJHeikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa