Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökse

Componenta Oyj Pörssitiedote 12.2.2003 klo 16.00

Componenta Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 12.2.2003 vahvisti
yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilikauden 2002  tilinpäätöksen ja
hallituksen voitonjakoehdotuksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Componenta Oyj jakaa osinkoa
0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 961.530,90 euroa. Osinkojen
täsmäytyspäivä on 17.2.2003. Osingon maksu alkaa 24.2.2003, josta
lähtien osingot ovat osakkeenomistajien nostettavissa
pankkitileiltä tai postiosoituksena maksettavat osingot postin
toimitettavina osingon saajille.


Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin,
Heikki Lehtosen, Juhani Mäkisen ja Matti Tikkakosken.


Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Kari
Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Pricewaterhouse
Coopers Oy.


Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen,
jossa se valitsi puheenjohtajakseen Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajakseen Juhani Mäkisen.


Helsingissä 12. helmikuuta 2003


COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021


Sirpa Koskinen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021Tilaa