Componenta Oyj on toteuttanut osakkeiden yhdistämisen

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2020 klo 21.30

Componenta Oyj (”Componenta” tai ”Yhtiö”) on tänään 18.12.2020 aiemmin tiedotetun mukaisena yhdistämispäivänä toteuttanut osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Näiden toimenpiteiden jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 9 492 444 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä on tänään 18.12.2020 merkitty kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa maanantaina 21.12.2020 uudella ISIN-koodilla FI4000476783. Componentan kaupankäyntitunnus CTH1V säilyy ennallaan.

Componentan ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.10.2020 Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta siten, että jokaiset Yhtiön viisikymmentä (50) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä Yhtiön hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö on laskenut vastikkeetta liikkeeseen yhteensä 83 752 kappaletta uusia osakkeita osakkeenomistajien arvo-osuustilien mukaisten osakemäärien saattamiseksi 50:llä jaolliseksi. Vastikkeetta luovutettujen osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo 18.12.2020 päivän päätöskurssilla oli 5 125,62 euroa. Suunnatun osakeannin jälkeen jokaista Yhtiön 50 osaketta kohden on lunastettu 49 osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut Yhtiön osakkeet on mitätöity välittömästi hallituksen päätöksellä.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Menettely on kuvattu tarkemmin Componentan 29.10.2020 julkaisemassa pörssitiedotteessa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa