Componenta Oyj päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti

Report this content

Componenta Oyj, sisäpiiritieto, 25.2.2021 klo 14.30

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Componenta Oyj:n (”Componenta” tai ”Yhtiö”) saneerausohjelman 23.8.2017. Saneerausohjelman perusteella Componentan etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin noin 94 prosentilla ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. Saneerausohjelman mukainen maksuohjelma alkoi toukokuussa 2019 ja se päättyy marraskuussa 2023.

Componenta toteutti marras-joulukuussa 2020 merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin noin 9,5 Me bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena oli aloittaa neuvottelut yhtiön saneerausvelkojien kanssa Yhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Lisäksi osakeannin tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön taloudellista asemaa.

Yhtiö on arvioinut niitä perusteita ja edellytyksiä, joilla Yhtiö voisi päättää saneerausohjelman ennenaikaisesti sen ehtojen mukaisesti. Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen edellyttää, että Yhtiö suorittaa saneerausvelkojilleen näiden leikattujen saneerausvelkojen maksamattomat osuudet lisättynä saneerausohjelman mukaisilla muun muassa ehdollisten ja enimmäismääräisten takausvastuiden toteutumaan perustuvilla lisäsuoritusvelvollisuuksilla.

Yhtiö on esittänyt saneerausvelkojilleen saneerausohjelmasta poikkeavasti, että se suorittaisi saneerausohjelman ennenaikaiseksi päättämiseksi ja saneerausvelkojen kertakaikkiseksi poismaksamiseksi velkojille 90 prosenttia näiden maksuohjelman mukaisten saatavien maksamattomasta osasta ja niille saneerausohjelman mukaan tulevasta takausvastuiden toteutumaan perustuvasta lisäsuoritusvelvollisuudesta. Yhtiön ehdotuksen ovat hyväksyneet saneerausvelkojat, jotka edustavat yli 99 prosenttia kaikista Yhtiön etuoikeudettomista saneerausveloista.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt suorittaa saneerausohjelman saneerausvelkojille edellä todetut suoritukset, yhteismäärältään noin 5,9 miljoonaa euroa, ja päättää saneerausohjelma ennenaikaisesti. Tämä määrä sisältää noin 0,2 miljoonaa euroa sellaisia ehdollisia ja enimmäismääräisiä takausvastuita, joiden lopullinen määrä ei ole selvillä, ja joiden takaisinmaksusta Yhtiö tulee sopimaan erikseen kyseisten velkojien kanssa. Kyseiset ehdolliset ja enimmäismääräiset velat saatetaan saneerausohjelman päättämiseksi konvertoida kokonaan tai osittain uudeksi velaksi.

Saneerausvelkojen maksun arvioidaan tapahtuvan maaliskuun aikana. Tässä yhteydessä realisoituu noin 0,7 Me suuruinen nettotuotto, kun kirjanpidon mukaiset 6,6 Me:n saneerausvelat maksetaan pois 5,9 Me:lla. Tuotto kirjataan tuloslaskelmassa jatkuvien toimintojen rahoituseriin. Lopulliset määrät voivat poiketa tässä todetusta riippuen siitä, millä tavoin Yhtiö sopii edellä mainittujen realisoitumattomien ehdollisten ja enimmäismääräisten takausvastuiden takaisinmaksusta kyseisten velkojien kanssa. Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen rahoitetaan edellä mainitusta merkintäetuoikeusannista saaduilla rahavaroilla. Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Tämän arvioidaan tapahtuvan maalis-huhtikuussa. Yhtiö tiedottaa saneerausvelkojen maksusta ja loppuselonteon valmistumisesta erillisillä pörssitiedotteilla.

Yhtiön saneerausohjelman ennenaikaisella päättämisellä ei ole vaikutusta tytäryhtiö Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaan, jonka on määrä jatkua sen ehtojen mukaisesti vuoteen 2023 saakka.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa