• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componenta Oyj päätti muutoksista osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyen merkintäetuoikeusantiin ja osakkeiden yhdistämiseen

Componenta Oyj päätti muutoksista osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyen merkintäetuoikeusantiin ja osakkeiden yhdistämiseen

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2020 klo 21.30

Componenta Oyj:n hallitus on tänään 18.12.2020 päättänyt yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020 sekä tänään 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen.

Optio-ohjelman 2018 ehtojen tarkistaminen

Componenta Oyj:n hallitus tiedotti optio-oikeuksien antamisesta 12.11.2018. Yhtiön aiemmin toteuttaman merkintäetuoikeusannin ja tänään 18.12.2020 toteuttaman osakkeiden yhdistämisen johdosta optio-oikeuksien 2018 lukumäärää, merkintäsuhdetta ja merkintähintoja on tarkistettu osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Optio-oikeuksia 2018 on yhteensä enintään 146 410 kappaletta, joista 40 275 kpl merkitään tunnuksella 2018A, 57 230 kpl merkitään tunnuksella 2018B ja 48 905 kpl merkitään tunnuksella 2018C. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 292 820 osaketta. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2018A on 5,25 euroa osakkeelta, optio-oikeudella 2018B 3,85 euroa osakkeelta ja optio-oikeudella 2018C 3,025 euroa osakkeelta.

Optio-oikeuksien 2018 perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten optioilla tehtävien osakemerkintöjen jälkeen, jos kyseisessä merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 ehtojen tarkistaminen

Componenta Oyj:n hallitus tiedotti sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta 12.11.2018. Yhtiön aiemmin toteuttaman merkintäetuoikeusannin ja tänään 18.12.2020 toteuttaman osakkeiden yhdistämisen johdosta järjestelmästä maksettavien enimmäispalkkioiden määrää on tarkistettu. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat tarkistuksen jälkeen yhteensä enintään 55 000 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa