Componenta Oyj tehnyt saneerausohjelman ennenaikaisen päättymisen edellyttämät suoritukset

Report this content

Componenta Oyj, Pörssitiedote 31.3.2021 klo 11.50

Componentan hallitus on 25.2.2021 tehnyt päätöksen saneerausohjelman ennenaikaisesta päättämisestä ja yhteismäärältään noin 5,9 miljoonaan euron saneerausohjelman mukaisten velkojen suorituksesta. Tähän määrään on sisältynyt sellaisia ehdollisia ja enimmäismääräisiä takausvastuita, joiden lopullinen määrä ei ole ollut selvillä, ja joiden takaisinmaksusta Yhtiön on tullut sopia erikseen kyseisten velkojien kanssa.

Yhtiö on 31.3.2021 suorittanut velkojilleen edellä mainitut noin 5,9 miljoonan euron suoritukset, joiden määrä on vähäisissä määrin täsmentynyt maaliskuun 2021 aikana. Yhtiö on myös sopinut edelliseen sisältyneiden määrältään vielä vahvistumattomien noin 0,1 miljoonan euron suuruisten ehdollisiin ja enimmäismääräisiin takausvastuisiin perustuvien saneerausvelkojen velkojien kanssa kyseisten vastuiden konvertoinnista uusiksi enimmäismääräisiksi veloiksi. Konvertoinnin johdosta yhtiö on täyttänyt saneerausohjelman mukaisen suoritusvelvollisuutensa näille velkojille. Takaisinmaksun ja konvertoinnin seurauksena yhtiö katsoo saneerausohjelman mukaisten maksuvelvoitteidensa tulleen kokonaisuudessaan täytetyiksi.

Saneerausohjelma katsotaan päättyneeksi, kun saneerausohjelman valvoja on hyväksynyt maksut ja antanut velkojille saneerausohjelmaa koskevan loppuselonteon. Tämän arvioidaan tapahtuvan huhtikuussa. Yhtiö tiedottaa loppuselonteon valmistumisesta ja saneerausohjelman päättymisestä erillisellä pörssitiedotteella.

Yhtiön saneerausohjelman ennenaikaisella päättämisellä ei ole vaikutusta tytäryhtiö Componenta Castings Oy:n (ent. Componenta Finland Oy) saneerausohjelmaan, jonka on määrä jatkua sen ehtojen mukaisesti vuoteen 2023 saakka.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoa:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa