Componenta suunnittelee yhdistävänsä Heerlenin ja Weertin valimot Hollannissa

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.7.2016 klo 15

Componenta suunnittelee Heerlenin valimon tuotannon siirtämistä soveltuvin osin Weertin valimoon. Samalla kaikki Componentan toiminnot Hollannissa keskitettäisiin Weertin liiketoimintayksikköön ja Heerlenin tuotantolaitos suljettaisiin vuoden 2017 loppuun mennessä.

”Suunniteltu toimenpide on toteutuessaan merkittävä askel Hollannin liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisessa, ja se tukisi myös Componentan tavoitetta nostaa yhtiön kapasiteetin käyttöasteita. Tuotannon suunniteltu keskittäminen Weertiin onnistuu pienemmillä investointi- ja kertakustannuksilla verrattuna aikaisemmin 14.7.2015 ilmoitettuun suunnitelmaan siirtää Weertin tuotanto Heerlenin valimoon”, sanoo toimitusjohtaja Harri Suutari.

Suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käynnistetty 18.7.2016.

Suunnitellun keskittämistoimenpiteen henkilöstövaikutukset olisivat noin 60 henkilöä. Componentalla on Hollannissa tällä hetkellä yhteensä noin 340 työntekijää (ilman vuokratyövoimaa).

Suunnitellun toimenpiteen kustannussäästövaikutukset olisivat arviolta noin 5 miljoonaa euroa vuositasolla ja ne saavutettaisiin asteittain vuoden 2017 loppuun mennessä. Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.

Lisäksi kevään 2016 aikana Componenta on saanut päätökseen tuotannon yhdistämisen suurten furaanivalukomponenttien osalta belgialaisen Ferromatrixin kanssa ja sulkenut Heerlenissä sijaitsevan furaanilinjan.

 

Helsinki 18. heinäkuuta 2016

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh.010 403 2710


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa