Componenta uudistaa strategiansa sekä aloittaa muutoksen ja likviditeetin turvaavat rahoitusneuvottelut

Componentan tuloskehitys on jäänyt aiemmin tiedotetun mukaisesti odotuksista ja konsernin likviditeettitilanne on kireä. Componenta käynnistää neuvottelut rahoitusratkaisusta, joka tukisi uusia strategisia linjauksia ja turvaisi yhtiön likviditeettiaseman. Lisäksi käynnistetään neuvottelut liittyen pohjoismaiseen syndikaattilainasopimukseen, jonka tiettyjä lainaehtoja yhtiö ei täytä. Neuvotteluiden etenemisestä tullaan tiedottamaan erikseen.                       

Componenta uudistaa strategiansa kannattavuuden selkeäksi parantamiseksi. Jatkossa Componenta tulee keskittymään rautavaluissa volyymiltaan keskisuuriin tuotesarjoihin sekä keskittämään tuotantoa Turkkiin. Tyypillisimpiä keskisuurten tuotesarjojen asiakkaita ovat globaalit kuorma-auto-, maatalouskone-, työkone- ja kaivosteollisuuden toimijat. Vuonna 2016 käyttöönotettava uusi alumiinivalimo Turkin Manisassa vahvistaa puolestaan Componentan asemaa autoteollisuuden toimittajana. Valmistelut suurten furaanivalujen myynnin ja valmistuksen aloittamiseksi yhteistyössä belgialaisen Ferromatrixin kanssa vuoden 2016 alussa jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. 

Componenta uudistaa organisaationsa vastaamaan uutta strategiaa. Suurin muutos koskee asiakasrajapintaa ja siihen liittyvää uutta palvelukonseptia. Paikallisten volyymiltaan pienempien asiakkuuksien hoitaminen kuuluu jatkossa paikallisen tuotantoyksikön vastuulle, kun taas globaalien asiakkuuksien palveluvastuu on erityisessä konsernin myyntiorganisaatiossa. 

4.12.2015 lähtien Componenta-konsernin johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Harri Suutari, Valimodivisioonan johtaja Olli Karhunen, Konepajadivisioonan johtaja Juha Alhonoja, Alumiinidivisioonan johtaja Sabri Özdogan, talousjohtaja Henri Berg, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko ja globaaleista asiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Furio Scolaro. 

Helsinki 4. joulukuuta 2015 

COMPONENTA OYJ
 

Harri Suutari
toimitusjohtaja

   

LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

  

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa