Componenta vaatii virheellisen ja lainvastaisen päätöksen kumoamista

Componenta Oyj Pörssitiedote 30.12.2005 klo 11.00

Componenta vaatii virheellisen ja lainvastaisen päätöksen kumoamista

Componenta Oyj on tänään jättänyt Euroopan Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimelle (jäljempänä "CFI") kanteen koskien komission 20.10.2005 tekemää
päätöstä väitettyä valtiontukea koskevassa asiassa. Kanteessaan Componenta Oyj
vaatii, että CFI kumoaa komission virheellisen ja lainvastaisen päätöksen.
Lisäksi Componenta Oyj on pyytänyt, että CFI keskeyttää komission virheellisen
päätöksen täytäntöönpanon, kunnes Componenta Oyj:n kanne on lopullisesti
ratkaistu.

Componenta Oyj katsoo kanteessaan, että komissio on syyllistynyt asian
käsittelyssä olennaiseen menettelyvirheeseen ja harkintavallan
väärinkäyttöön. Komission päätös on lisäksi EY:n perustamissopimuksen
valtiontukisääntöjen ja suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Komissio toteaa päätöksessään, että Karkkilan kaupunki olisi antanut
Componenta Oyj:lle lainvastaista valtiontukea määrältään yhteensä
2,4 Me osakekauppajärjestelyn yhteydessä vuonna 2003. Karkkilan
kaupunki osti kaupan yhteydessä Componenta Oyj:ltä 50 %:n suuruisen
osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekannasta.

Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy omisti osakekaupan tekohetkellä n.
730 000 m2:n suuruiset maa-alueet Karkkilan kaupungissa. Yhtiön
ainoat velat koostuivat kahdesta korottomasta osakaslainasta
(määrältään yhteensä 3,4 Me), jotka Karkkilan kaupunki ja Componenta
Oyj olivat antaneet yhtiölle aiemmin vuonna 1996. Yhtiön omaisuuden
markkina-arvo kaupantekohetkellä oli n. 5 Me.

Komissio katsoo tästä huolimatta päätöksessään, että Karkkilan
Keskustakiinteistöt Oy:n osakkeilla ja yhtiön osakaslainoilla ei
olisi ollut mitään rahallista arvoa kaupantekohetkellä. Komission
päätös tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että yhtiön varallisuuden
(730 000 m2:n suuruiset maa-alueet) arvo olisi ollut nolla ja että
Componenta Oyj:n olisi tullut luovuttaa omistusoikeutensa tähän
varallisuuteen Karkkilan kaupungille korvauksetta, jotta järjestely
olisi komission mukaan ollut markkinaehtoinen.

Komission päätöksen lopputulos on käsittämätön, kohtuuton ja
ilmeisen lainvastainen.

Tätä Componenta Oyj:n käsitystä tukevat yksiselitteisesti Componenta
Oyj:n CFI:lle kanteen yhteydessä toimittamat ulkopuoliset
asiantuntijalausunnot KTT Juha-Pekka Kallungilta ja riippumattomalta
auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta, Kiinteistötaito Peltola &
Pulkkanen Oy:ltä. Kyseiset asiantuntijalausunnot osoittavat, että
Componenta Oyj ei ole saanut miltään taholta mitään takaisinperittävää
tukea. Komission päätös on siten virheellinen ja lainvastainen.


Helsingissä 30. joulukuuta 2005

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Heikki Lehtonen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 00

Tilaa