Componenta vahvistaa yritysilmettään - muutoksia organisaatioon ja

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.10.2005 klo 14.00

Componenta vahvistaa yritysilmettään - muutoksia  organisaatioon ja
yritysnimiin

Componentan omistaman hollantilaisen valimoyhtiön De Globe B.V:n
nimi muuttuu. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee Componenta B.V. Samassa
yhteydessä uudistetaan Componenta-konsernin logo, joka otetaan
käyttöön myös yksiköiden nimien yhteydessä. Jatkossa kaikki
konsernin yksiköt käyttävät erillisten yksikkölogojen sijasta samaa
Componenta-logoa, joka kuvaa yhtenäistä, erikoistuneista valimoista
ja konepajoista koostuvaa vahvaa komponenttitoimittajaa. Uusi logo
ilmentää vahvuutta ja dynaamisuutta, tarkkuutta ja keskittymistä
ydinliiketoimintaamme.

Componenta osti pääomasijoittaja LIOFilta 55 % Hollannissa
sijaitsevan valimoyhtiön De Globen osakkeista maaliskuussa 2004 ja
loput 45 % osakkeista 30.6.2005. Keväällä 2004 aloitettu toimintojen
integrointi osaksi Componentaa sekä valimoissa tehdyt rakenteelliset
muutokset on nyt saatu päätökseen. Myös muissa Componentan
yksiköissä tehdyt investoinnit tuottavuuden parantamiseksi ja
kilpailukyvyn lisäämiseksi on teknisesti loppuun saatettu.

1.11.2005 alkaen Componentan tuotantoyksiköt organisoidaan kolmeen
liiketoimintadivisioonaan, jotka ovat Valimot, Konepajat ja Raskaat
komponentit, sekä muuhun liiketoimintaan. Valimotdivisioonaan
kuuluvat konsernin valimot Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja
Weertissa sekä Heerlenin valimon HWSliiketoimintayksikkö. Valimot-
divisioonan  johdossa on Kimmo Suupohja. Konepajat-divisioonaan
kuuluvat Ruotsissa sijaitsevat konepajat Främmestad, Åmål ja Albin,
Suomessa Porissa ja Pietarsaaressa sijaitsevat konepajat sekä
Hollannissa sijaitsevat konepajatoiminnnot. Divisioonan johdossa on
Michael Sjöberg. Raskaat komponentit -divisioonaan kuuluvat
konsernin furaanivalimot Iisalmessa Suomessa ja Heerlenissä
Hollannissa sekä konepajat Componenta Nisamo Lempäälässä ja
Componenta Pistons Pietarsaaressa. Divisioonaa johtaa Olli Karhunen.
Muuhun liiketoimintaan kuuluvat Wirsbon takomot, osakkuusyhtiö
Ulefos ja palveluyhtiöt.

Konsernin yhteisistä myynti- ja tuotekehitystoiminnoista vastaa Marc
Omes. Myynti on jaettu kolmeen vastuualueeseen. Raskaan
ajoneuvoteollisuuden avainasiakkaista vastaa Jari Leino, Keski
Euroopan alueen myynnistä vastaa Marc Omes ja Pohjoismaiden
myynnistä Olli Karhunen.

Componentan myynti- ja asiakasyhteydet sekä uusien tuotteiden
suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnot hoidetaan keskitetysti
Osaamiskeskuksissa, Customer Product Centereissä Suomessa, Ruotsissa
ja Hollannissa. Seppo Paalanen vastaa tuotesuunnittelu- ja -
kehitystoiminnoista Suomen CPC:ssä ja Arne Mofjell Ruotsin CPC:ssä.
Molemmat raportoivat Jari Leinolle. Hein Strijbos vastaa Hollannin
ja Keski-Euroopan alueen tuotesuunnittelu- ja kehitystoiminnoista ja
raportoi Marc Omesille.

Konsernin johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:
toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Olli Karhunen, Jari Leino,
henkilöstöjohtaja Anu Mankki (1.12.2005 alkaen), Marc Omes, Michael
Sjöberg, Kimmo Suupohja, talousjohtaja Kimmo Virtanen ja
viestintäpäällikkö Pirjo Aarniovuori.


Helsingissä, 17. lokakuuta 2005 COMPONENTA OYJ



Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00














Tilaa