Componenta valittaa käräjäoikeuden päätö

Componenta Oyj Pörssitiedote 7.1.2004 klo 10.00

Componenta valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen

Helsingin käräjäoikeus on 31.12.2003 antanut päätöksen, jossa
Componenta CPC Oy (nykyisin Componenta Karkkila Oy) velvoitetaan
suorittamaan VR Osakeyhtiölle korvauksena toimitetuista 860
junanpyörästä ja välillisistä kustannuksista yhteensä 870.000
euroa viivästyskorkoineen sekä VR:n oikeudenkäyntikulut.
Componenta valittaa annetusta päätöksestä hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden päätös perustuu vuonna 1990 solmittuun junanpyörien
toimitussopimukseen ja vuosina 1991 ja 1992 tapahtuneisiin
pyörätoimituksiin. VR käytti junanpyöriä vuoteen 1997 asti,
jolloin se esitti pyöristä reklamaation Componentalle ja poisti
pyörät käytöstä. Päätös pyörien käytöstä poistamiseen perustui
lähinnä helmikuussa 1997 tapahtuneeseen yhden junanpyörän
vaurioitumiseen, joka VR:n mukaan johtui mahdollisesti piilevästä
valmistusvirheestä junanpyörässä.

Rikkoutunut junanpyörä oli ollut käytössä yli 750 000 km, joista
viimeiset 400 000 km (2,3 vuotta) ilman huoltoa.  VTT:n
tutkimuksissa on todettu, ettei vaurioon johtava särö voi alkaa
piilevästä valmistusvirheestä, vaan siihen tarvitaan jokin muu
syy, mahdollisesti edellisessä huollossa tehdyssä sorvauksessa
jäänyt särö. Pyöriä on valmistettu yhteensä yli 900 kappaletta ja
vanhimpia niistä on käytetty yli 10 vuotta. VTT, joka toimi VR:n
toimeksiannosta, ei havainnut tutkimuksissaan vaurioituneen pyörän
poikkeavan ominaisuuksiltaan muista pyöristä. Edellä mainittujen
seikkojen perusteella VTT totesi, että muissa toimitetuissa
pyörissä oli hyvin pieni vaurion mahdollisuus.

Componenta toimitti junanpyörät VR:n piirustusten ja teknisten
vaatimusten mukaisesti ja VR hyväksyi kaikki junanpyörät
yksityiskohtaisissa vastaanottotarkastuksissaan. Componenta ei ole
vastuussa siitä, ettei  junanpyörien käyttöikä muodostunut VR:n
odotusten mukaiseksi. Tapahtuneeseen junanpyörän vaurioon ei
Componentan ja VTT:n käsityksen mukaan ole syynä valmistusvirhe,
vaan sen syntyyn on ratkaisevasti vaikuttanut mahdollisesti VR:n
tekemän huollon yhteydessä jäänyt särö.

Componenta kirjaa yllä mainitun käräjäoikeuden päätöksen vuoden
2003 tilinpäätöksen liitetietoihin eikä sillä ole vaikutusta
edellisen vuoden eikä kuluvan vuoden tulokseen.

Helsingissä 7. tammikuuta 2004

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen    Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja   talousjohtaja
puh. (09) 225 021   puh. (09) 225 021Tilaa