Componenta valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen


            
Helsingin käräjäoikeus on 31.12.2003 antanut päätöksen, jossa Componenta CPC Oy
(nykyisin Componenta Karkkila Oy) velvoitetaan suorittamaan VR Osakeyhtiölle
korvauksena toimitetuista 860 junanpyörästä ja välillisistä kustannuksista
yhteensä 870.000 euroa viivästyskorkoineen sekä VR:n oikeudenkäyntikulut.
Componenta valittaa annetusta päätöksestä hovioikeuteen. 

Käräjäoikeuden päätös perustuu vuonna 1990 solmittuun junanpyörien
toimitussopimukseen ja vuosina 1991 ja 1992 tapahtuneisiin pyörätoimituksiin.
VR käytti junanpyöriä vuoteen 1997 asti, jolloin se esitti pyöristä
reklamaation Componentalle ja poisti pyörät käytöstä. Päätös pyörien käytöstä
poistamiseen perustui lähinnä helmikuussa 1997 tapahtuneeseen yhden junanpyörän
vaurioitumiseen, joka VR:n mukaan johtui mahdollisesti piilevästä
valmistusvirheestä junanpyörässä. 

Rikkoutunut junanpyörä oli ollut käytössä yli 750 000 km, joista viimeiset 400
000 km (2,3 vuotta) ilman huoltoa. VTT:n tutkimuksissa on todettu, ettei
vaurioon johtava särö voi alkaa piilevästä valmistusvirheestä, vaan siihen
tarvitaan jokin muu syy, mahdollisesti edellisessä huollossa tehdyssä
sorvauksessa jäänyt särö. Pyöriä on valmistettu yhteensä yli 900 kappaletta ja
vanhimpia niistä on käytetty yli 10 vuotta. VTT, joka toimi VR:n
toimeksiannosta, ei havainnut tutkimuksissaan vaurioituneen pyörän poikkeavan
ominaisuuksiltaan muista pyöristä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella VTT
totesi, että muissa toimitetuissa pyörissä oli hyvin pieni vaurion
mahdollisuus. 

Componenta toimitti junanpyörät VR:n piirustusten ja teknisten vaatimusten
mukaisesti ja VR hyväksyi kaikki junanpyörät yksityiskohtaisissa
vastaanottotarkastuksissaan. Componenta ei ole vastuussa siitä, ettei
junanpyörien käyttöikä muodostunut VR:n odotusten mukaiseksi. Tapahtuneeseen
junanpyörän vaurioon ei Componentan ja VTT:n käsityksen mukaan ole syynä
valmistusvirhe, vaan sen syntyyn on ratkaisevasti vaikuttanut mahdollisesti
VR:n tekemän huollon yhteydessä jäänyt särö. 

Componenta kirjaa yllä mainitun käräjäoikeuden päätöksen vuoden 2003
tilinpäätöksen liitetietoihin eikä sillä ole vaikutusta edellisen vuoden eikä
kuluvan vuoden tulokseen. 

Helsingissä 7. tammikuuta 2004

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa