Componenta yhdistää Alvestan ja Karkkila

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003 KLO 10.30

Componenta yhdistää Alvestan ja Karkkilan valimoiden toiminnot -
muodostettavan uuden yksikön sijaintipaikasta päätös syys-lokakuussa

Componenta yhdistää konsernin kahden nykyisen valimon toiminnot.
Yhdistämisen avulla muodostetaan iso kilpailukykyinen valimo
palvelemaan asiakkaita erityisesti Pohjois-Euroopassa. Valimon
sijaintipaikkakunta tulee olemaan joko Alvesta Ruotsissa tai
Karkkila Suomessa. Sijaintipaikkapäätöstä varten tehtävät
selvitykset pyritään saamaan valmiiksi lähiviikkoina. Yhdistäminen
toteutetaan kesällä 2004.

Alvestassa ja Karkkilassa sijaitsevat automaattivalimot ovat
liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään lähes samansuuruiset.
Componenta Alvestan liikevaihto vuonna 2002 oli 12,1 miljoonaa euroa
ja henkilöstön määrä noin 120. Componenta Karkkilan liikevaihto
viime vuonna oli 14,1 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 130
henkilöä. Yksiköiden yhteenlaskettu tuotanto vuonna 2002 oli 18 100
tonnia. Viime vuosina molempien valimoiden käyttöaste on ollut
alhainen ja tulos siitä johtuen epätyydyttävä.

Yhdistämisen seurauksena keskitetään molempien valimoiden koko
tuotanto yhteen valimoon. Muodostettavan uuden valimon
vuosiliikevaihto tulee olemaan 26 miljoonaa euroa ja se työllistää
180 - 200 henkilöä.

Toimintojen yhdistämisellä on merkittävä vaikutus koko konsernille.
Yhdistämällä näiden kahden valimon konekanta ja osaaminen puretaan
tuotannossa olevaa ylikapasiteettia ja aikaansaadaan paremmalla
käyttöasteella toimiva kilpailukykyinen yksikkö. Tämä
konsernistrategian mukainen järjestely vaikuttaa myönteisesti koko
konsernin tuloskehitykseen. Tulosvaikutuksen vuodesta 2005 lähtien
on laskettu olevan 3,5 - 5,5 miljoonaa euroa vuositasolla.

Sijaintipaikasta riippuen uuden muodostettavan valimon
käynnistämisen vaatimat investoinnit ovat 6 - 8 Me. Suljettavan
valimon alasajokustannusten arvioidaan olevan 2 - 3 Me ja samassa
yhteydessä tehtävät alaskirjaukset ovat noin 3 - 4 Me.

Uuden valimon sijaintipaikkapäätöstä varten tarvittava selvitystyö
on tarkoitus saada valmiiksi syys-lokakuun aikana, minkä jälkeen
voidaan käynnistää tarvittavat YT-neuvottelut.

Helsingissä 14. elokuuta 2003

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen        Lauri Huhtala
toimitusjohtaja        johtaja, valimot
puh. (09) 225 021       puh. +358 50 581 0223

Tilaa