Componentalle komponenttien toimitussopi

Componenta Oyj   Pörssi-ilmoitus   9.7.2004 klo 11.00

Componentalle komponenttien toimitussopimukset yhteisarvoltaan 
75 miljoonaa euroa

Componenta on tehnyt asennusvalmiiden komponenttien toimituksia koskevat
sopimukset kahden suuren eurooppalaisen kuormaautonvalmistajan kanssa.
Ensimmäiset toimitukset ovat jo toteutuneet ja toimitusmäärät kasvavat
asteittain kesään 2005 asti, jolloin suurin osa toimituksista on täydessä
vauhdissa. Sopimukset ovat voimassa vuosiin 2009 ja 2010 asti ja niiden
yhteisarvo nousee noin 75 miljoonaan euroon.

Toimitettavat komponentit valmistetaan Componenta Pietarsaaressa ja
Componenta Albinissa, Ruotsissa. Uudet tilaukset kasvattavat
merkittävästi kummankin yksikön vuosittaista  tuotantovolyymiä. Tehdyillä
sopimuksiilla on positiivinen vaikutus sekä Componenta Pietarsaaren että
Componenta Albinin työllisyyteen. Vaativien komponenttien toimitusten
varmistamiseksi laajennetaan Pietarsaaressa ja Kristinehamnissa
sijaitsevien konepajojen tuotantokapasiteettia investoimalla uusiin
koneisiin ja laitteisiin.

Merkittävä eurooppalainen kuorma-autonvalmistaja on lisäksi valinnut
Componentan tulevien projektiensa ensisijaiseksi toimittajaksi. Valinta
on tärkeä Componentalle, sillä strateginen tavoitteemme on olla
asiakkaidemme ensisijainen yhteistyökumppani valuratkaisujen
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Helsinki, 9. heinäkuuta 2004

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021Tilaa