Componentalle uusi 90 Me:n pitkäaikainen rahoitus

Componenta on allekirjoittanut uuden, arvoltaan 90 Me:n suuruisen syndikoidun rahoitussopimuksen. 30.6.2015 saakka voimassa oleva sopimus korvaa konsernin nykyisen rahoitussopimuksen.

Uusi rahoitusjärjestely selkeyttää ja vakauttaa Componentan pitkäaikaista rahoitusta perustuessaan sopimukseen, jonka osapuolina on kolme pohjoismaista pankkia aiemman seitsemän eurooppalaisen ja pohjoismaisen pankin sijasta. 

Rahoitussopimuksessa ovat lainaajina mukana 90 Me:n osalta Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj ja Swedbank AB (publ.) sekä takaajana 15 Me:n osalta Finnvera Oyj. 

Uuden rahoitusjärjestelyn takia Componenta alaskirjaa aiempaan pitkäaikaiseen rahoitusjärjestelyyn liittyvät, vielä purkamatta olevat järjestelypalkkiot 1,7 Me kertaluonteisina kuluina vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä. Uudella rahoitusjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Componentan rahoituskuluihin pidemmällä aikavälillä.

Helsinki 12. lokakuuta 2012 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja  

 

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.