Componentalle uusi alumiinivalimo ja uusi pitkäaikainen 30 Me:n rahoituslimiittisopimus

Componenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti 17.6.2015 uuden arvoltaan 30 miljoonan euron suuruisen viisi ja puolivuotisen rahoituslimiittisopimuksen. Rahoituslimiittisopimus koostuu kahdesta erillisestä lainasopimuksesta, jotka ovat 20 miljoonan euron investointilainasopimus ja 10 miljoonan euron käyttöpääomalainasopimus. Uuden rahoitusjärjestelyn myötä Componenta Dökümcülükin korollisten velkojen keskimaturiteetti pitenee entisestään.

Componentan alumiiniliiketoiminta on ollut konsernin kannattavinta liiketoimintaa ja alkuvuoden aikana olemme allekirjoittaneet merkittävän toimitussopimuksen, jonka perusteella toimitamme yli 100 miljoonan euron arvosta komponentteja Euroopan markkinoille. Tämän sopimuksen toimitukset jatkuvat aina vuoteen 2025 asti. Tämän lisäksi olemme saaneet useita muita pienempivolyymisiä alumiinikomponenttisopimuksia.

Voidaksemme kasvaa kyseisellä liiketoiminta-alueella olemme käynnistäneet uuden alumiinivalimon rakentamisen Turkin Manisaan. Ensimmäisessä vaiheessa kapasiteetti kasvaa arviolta 40 % ja mahdollistaa myynnin kasvattamisen viime vuoden vajaasta 40 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen kapasiteettia ja liikevaihtoa voidaan kasvattaa joustavasti ilman lisärakennusinvestointeja aina 125 miljoonaan euroon asti hankkimalla tarvittavia tuotantolinjoja sitä mukaa kun uusia kauppoja allekirjoitetaan. Tavoitteena on, että uuden tehtaan kapasiteetti on täysimääräisesti käytössä vuosikymmenen loppuun mennessä. Uudella rahoituslimiittisopimuksella vahvistetaan Componenta rahoitusasemaa ja samalla turvataan tämän tärkeän investoinnin rahoitus. Ensimmäisen vaiheen investointi rakennuksiin ja koneisiin on yhteensä 25 miljoonaa euroa ja se toteutetaan vuosien 2015 - 2017 aikana.

Nyt tehdyssä rahoitussopimuksessa ovat mukana kolme turkkilaista rahoittajapankkia, jotka olivat mukana myös vuosi sitten allekirjoitetussa neljän pankin järjestämässä 90 miljoonan euron klubilainasopimuksessa eli Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Corporate Branch (”Iş Bank”), Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organised Industry Commercial/Bursa Branch (”Halkbank”) ja Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa Branch (”Vakifbank”).

Helsinki 18. kesäkuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen  
toimitusjohtaja  
puh. 010 403 2200                                     

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.