Componentan 15 miljoonan euron osakeannin merkinnät hyväksytty

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componenta Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Componenta”) hallitus päätti 15.8.2014 suunnatusta osakeannista, jossa tarjottiin uusia osakkeita rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (”Anti”). Annin tarkoituksena on Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi Yhtiön rahoitusasemaa. 

Annissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 15 000 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) 1,00 euron merkintähinnalla. Annin merkintäaika päättyi tänään klo 16.00. 

Annissa merkittiin yhteensä 15 000 000 Antiosaketta, jotka vastaavat yhteensä 15 000 000 euroa. Yhtiön hallitus hyväksyi kaikki Antiosakkeiden merkinnät. Osakeannin merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintöjen hyväksymisestä 18.8.2014. 

Helsinki 15. elokuuta 2014 

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

  

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja 
puh. 010 403 2200                                                                                 

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. 

 

RAJOITUKSET 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.