Componentan osakeanneissa yhteensä lähes 100 miljoonan euron osakemerkinnät

Report this content

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Componentan hallitus on päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämän osakeannin merkintöjen hyväksymisestä.

Yhtiö käyttää osakeannilla hankitut varat yhtiön 15.8.2014 julkistamiin rahoitusjärjestelyihin, joiden tarkoituksena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa. Rahoitusjärjestelyihin liittyy nyt hyväksyttyjen osakemerkintöjen lisäksi 15.8.2014 toteutettu 15 miljoonan euron osakeanti. Toteutuneilla osakeanneilla ylitetään lainasopimusten voimaanastumisen edellytyksenä olleet osakeanneilla kerättävien varojen vähimmäismäärät selvästi. 

Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa 53 000 000 uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä noin 83,6 miljoonaa euroa, josta rahalla maksettavia osakkeita merkittiin yhteensä noin 13,4 miljoonalla eurolla. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden keskihinta oli 1,58 euroa osakkeelta. Jos otetaan huomioon 15.8.2014 toteutettu osakeanti, oli osakemerkintöjen määrä yhteensä noin 98,6 miljoonaa euroa ja uusien osakkeiden keskihinta oli 1,45 euroa osakkeelta.

Tässä osakeannissa merkityt uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 119,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen osakeantia ja noin 54,5 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja uusista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen.

Merkitsijöille lähetetään ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä arviolta 16.9.2014. Rahalla maksettavat merkinnät tulee maksaa viimeistään 18.9.2014 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.9.2014. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 26.9.2014. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 53 000 000 osakkeella 97 269 224 osakkeeseen.

Yhtiön Pääomalainojen 2009 ja 2010, Hybridilainojen 2012 ja 2013, Vakuudettoman Joukkovelkakirjalainan 2013 ja Vakuudellisen Joukkovelkakirjalainan 2013 haltijoilla oli mahdollisuus käyttää merkintähinnan maksamiseen yhtiöltä olevaa laina- ja korkosaamista osakeannin ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla. Lainojen pääomaa ja korkoja käytettiin osakemerkintöihin yhteensä noin 70,2 miljoonan euron arvosta. minkä jälkeen yhtiön jäljellä olevien pääoma-, hybridi- ja joukkovelkakirjalainojen yhteismäärä on 11,3 milj euroa.

Helsinki 16. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

 

RAJOITUKSET

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa arvopapereita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiön mahdollisesti liikkeeseen laskemia arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.