Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014: Tammi - kesäkuun liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta

Tammi - kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Tilauskanta kesäkuun lopussa oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla 95 Me (95 Me).
 • Liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta ja oli 265 Me (268 Me).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja oli 24,7 Me (19,9 Me).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja oli 15,3 Me (10,8 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien 12,0 Me (11,3 Me). Liikevoiton paraneminen katsauskaudella johtui tehostamisohjelman kustannussäästöistä.
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien operatiivisia valuuttakurssieroja oli 0,8 Me (-0,8 Me).
 • Katsauskauden tulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen erien operatiiviset valuuttakurssierot olivat yhteensä -3,3 Me (0,4 Me).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,16 e (-0,04 e).

Huhti - kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 6 % edellisvuodesta ja oli 133 Me (140 Me).
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja oli 12,6 Me (12,5 Me).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja oli 7,9 Me (7,9 Me) ja edellä mainitut erät mukaan lukien 5,5 Me (8,0 Me).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien operatiivisia valuuttakurssieroja oli 0,9 Me (2,2 Me).
 • Huhti - kesäkuun tulokseen vaikuttaneet kertaluonteiset erät ja taseen erien operatiiviset valuuttakurssierot olivat yhteensä -2,4 Me (0,1 Me).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,07 e (0,07 e).

Toimintaympäristö

Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 14 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuorma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan laskevan vuonna 2014. Componentan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille odotetaan kuitenkin kasvavan syksyn aikana uusien tuotteiden aikaan saaman kasvun vuoksi.

Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 9 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysyntä on selvässä kasvussa, mutta Euroopan kysyntä on edelleen vaisua. Kokonaisuutena kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kaivosteollisuuskoneiden valmistajat vähensivät heikkojen näkymien vuoksi varastojaan vuosina 2012 ja 2013. Componentan myynnin Rakennus- ja kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 15 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Koneenrakennusteollisuudessa Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2014 aikana.

Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan laskevan vuonna 2014. Componentan myynnin maatalouskoneiden valmistajille odotetaan laskevan tai säilyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna markkinaosuuden kasvusta johtuen.

Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Vuoden 2014 kysynnän arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin odotetaan pysyvän samana tai kasvavan kuluvan vuoden aikana.

Componentan näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2014 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta katsauskauden lopussa oli edellisen vuoden tasolla eli 95 Me (95 Me).

Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta.

Avainluvut

  1-6/2014 1-6/2013 1-12/2013
Tilauskanta, Me 95 95 87
Liikevaihto, Me 265 268 511
Liikevoitto*), Me 15,3 10,8 14,5
Liikevoitto*), % 5,8 4,0 2,8
Tulos rahoituserien jälkeen*), Me 0,8 -0,8 -9,9
Kertaluonteiset erät ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssierot, Me -3,3 0,4 0,3
Verot, Me 0,4 0,8 -6,0
Tilikauden tulos, Me -2,1 0,4 -15,5
Osakekohtainen tulos, e -0,16 -0,04 -0,75
Net gearing, % 282 314 270
Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 9,2 7,7 5,9
Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -0,6 3,4 -12,8
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima 4 523 4 606 4 431

*) ilman kertaluonteisia eriä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssieroja

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen kommentoi katsauskautta:

”Componentan liikevaihto katsauskaudella oli edellisen vuoden tasolla. Käyttökate ja liikevoitto paranivat edellisvuodesta toiminnan tehostamisohjelman tuomien kustannussäästöjen ansiosta.

Konsernin tilauskanta kesäkuun lopussa oli samalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Toisen vuosipuoliskon asiakastoimialojen näkymät ovat varsin kohtuulliset.

Componentan konserninlaajuinen toiminnan tehostamisohjelma eteni tammi - kesäkuussa odotusten mukaisesti. Ohjelman tavoitteena on parantaa kannattavuutta 35 Me vuoden 2015 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2012. Tähän mennessä toteutettujen ja päätettyjen tehostamistoimenpiteiden vaikutus on 34,9 Me, josta 12 Me:n osuus ei vielä näy toteutuneissa luvuissa ja siten yhtiön kustannussäästöjen vuositason vaikutuksella oikaistun rullaava 12 kuukauden käyttökate on 49,2 Me.

Componentan aiemmin tänä vuonna julkistamat rahoitusneuvottelut ovat edenneet kesälomakaudesta johtuen odotettua hitaammin.  Yhtiön tavoitteena on saattaa rahoitusneuvottelut päätökseen rahoittajapankkien kanssa elokuun puoleen väliin mennessä.

Yhtiön tavoitteena on samalla sopia yhtiön sijoittajien kanssa järjestelyistä, joilla yhtiön omaa pääomaa vahvistetaan ja siten velkaisuutta pienennetään sekä likviditeettiä parannetaan.”

Componentan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä.  Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille klo 15.00  

Tiedotustilaisuus pidetään Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki 4.8.2014 klo 15.00 alkaen. Tilaisuutta voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä internetin kautta. Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.componenta.com

Helsinki 4. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LIITE: Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.