Componentan puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017: Componentan vertailukelpoinen käyttökate nousi

Componenta Oyj Pörssitiedote 18.8.2017 klo 8.00

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti

 • Katsauskaudella jatkuvia toimintoja olivat Suomessa sijaitsevat valimoliiketoiminnot Porissa ja Karkkilassa sekä Ruotsissa sijaitsevat konepaja Främmestadissa ja takomot Wirsbossa ja Arvikassa.
 • Katsauskauden päättymisen jälkeen Componenta allekirjoitti sopimuksen omistamiensa Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n (”Componenta Turkki”) osakkeiden, jotka edustavat 93,6 % osakkeista ja äänistä, myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle.
 • Katsauskauden päättymisen jälkeen Ruotsissa Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB (”Wirsbon alakonserni”) jättivät konkurssihakemukset paikallisiin käräjäoikeuksiin 13.7.2017 ja yhtiöt asetettiin konkurssiin 17.7.2017. Yhtiöt eivät onnistuneet saamaan rahoitusta saneerausvelkojen maksamiseksi.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 4 % ja oli 92,5 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto vertailukaudella oli 89,0 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen liikevaihto vertailukaudella oli 103,1 Me. Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa katsauskauden jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ilman Wirsbon alakonsernin toimintoja säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 65,4 Me (65,5 Me).
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 3,8 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli -0,2 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 2,0 Me.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate ilman Wirsbon toimintoja nousi edellisvuodesta ja oli 2,9 Me (0,9 Me).
 • Katsauskaudella kannattavuutta paransivat kiinteiden kulujen vähentyminen vertailukaudesta sekä rahoituskulujen pienentyminen. Vertailukauden kannattavuutta heikensivät silloisen kireän likviditeetin aiheuttamat tuotantokatkokset sekä ylimääräiset kuljetuskustannukset. Valuuttakurssierojen vaikutus käyttökatteeseen oli -0,3 Me (-1,1 Me).
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 2,2 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -3,8 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -2,0 Me. Jatkuvien toimintojen liikevoitto sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -6,9 Me (-8,9 Me).
 • Katsauskauden tulos oli -6,8 Me (19,8 Me) ja osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,04 e (0,19 e).
 • Componenta Främmestad AB:n sai saneerauspäätöksen paikalliselta käräjäoikeudelta 3.7.2017 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 24.7.2017.
 • Suomessa selvittäjä jätti Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n oikaistut saneerausohjelmaehdotukset paikalliseen käräjäoikeuteen 12.6.2017. Saneerausohjelmaehdotuksissa ei ollut merkittäviä eroja suhteessa alkuperäisiin ehdotuksiin. Katsauskauden jälkeen selvittäjän Helsingin käräjäoikeudelle 16.8.2017 laatiman selvityksen mukaan Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n osalta saneerausohjelmaehdotusta kannatti velkojien ja heidän saatavien selkeä enemmistö. Helsingin käräjäoikeuden odotetaan vahvistavan saneerausohjelmaehdotukset kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti

 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli viime vuoden tasolla ja oli 46,3 Me. Vertailukelpoinen liikevaihto vertailukaudella oli 46,4 Me ja vastaavasti IFRS:n mukainen liikevaihto vertailukaudella oli 53,5 Me. Vertailukelpoinen luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten vaikutukset.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevaihto ilman Wirsbon alakonsernin toimintoja pieneni 3 % ja oli 33,1 Me (34,1 Me).
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate nousi edellisvuodesta ja oli 1,9 Me. Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 0,9 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu käyttökate vertailukaudella oli 2,2 Me.
 • Katsauskauden jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate ilman Wirsbon alakonsernin toimintoja nousi edellisvuodesta ja oli 1,7 Me (0,9 Me).
 • Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1,2 Me. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli -1,0 Me ja vastaavasti IFRS:n mukaisista jatkuvista toiminnoista laskettu oikaistu liikevoitto vertailukaudella oli 0,1 Me. Jatkuvien toimintojen liikevoitto sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät oli -16,6 Me (-6,7 Me). 

Ohjeistus vuodelle 2017 päivitetty

Yhtiö odottaa vuoden 2017 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ilman Componenta Wirsbo AB:ta ja Componenta Arvika AB:ta olevan 110 - 130 Me. Vastaavan käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuonna 2016 vastaava vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 122 Me ja käyttökate 0,8 Me. 

Harri Suutari, Componenta Oyj:n toimitusjohtaja:

”Componentan valujen ja takeiden kysyntä säilyi alkuvuonna korkealla tasolla. Vertailukelpoinen liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat hieman vertailukaudesta. Katsauskauden jatkuvia toimintoja vastaava oikaistu käyttökate parani edellisvuodesta ja oli 3,8 Me (-0,2 Me). Kannattavuutta paransivat erityisesti kiinteiden kustannusten pienentyminen sekä vertailukautta paremman likviditeettitilanteen mahdollistama tehokas tuotannon ja logistiikan suunnittelu sekä toteutuminen. Valuuttakurssierojen vaikutus kattaa noin 0,8 Me tulosparannuksesta.

Componenta allekirjoitti katsauskauden jälkeen sopimuksen omistamiensa Componenta Turkin osakkeiden myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle, jonka omistaa Componenta Turkin johto. Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa, että klubilainapankit hyväksyvät kaupan ja vapauttavat Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n lainatakauksesta.

Osakkeiden myyntiä koskevan sopimuskokonaisuuden mukaisesti Componenta Turkki hyväksyi Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotukset. Tämä on merkittävä tekijä yhtiöiden saneerausohjelmien menestymiselle Helsingin käräjäoikeudessa, koska Componenta Turkki olisi Componenta Oyj:n suurimpana velkojana voinut halutessaan yksin estää yhtiön saneerausohjelman vahvistamisen.

Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausvelkojat saivat elokuun alkuun mennessä äänestää yhtiöiden saneerausohjelmaehdotuksista ja saneerauksen selvittäjä antoi äänestystuloksesta selvityksen 16.8.2017. Selvityksen mukaan äänestäneet saneerausvelkojat suhtautuivat myönteisesti yhtiöiden saneerausohjelmaehdotuksiin, sillä Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n saneerausohjelmaehdotuksia kannatti velkojien ja heidän saataviensa selkeä enemmistö. Helsingin käräjäoikeuden tulee kuitenkin vielä vahvistaa saneerausohjelmaehdotukset. Saneerausohjelmien äänestystulosten sekä Componenta Turkin osakkeiden myynnin jälkeen toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus on vähentynyt.

Componenta haki katsauskauden päätyttyä Ruotsissa takomoliiketoimintaa harjoittaneet Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n konkurssiin. Yhtiöiden saneerausohjelmat vahvistettiin paikallisissa tuomioistuimissa joulukuussa 2016 ja päätökset tulivat lainvoimaisiksi tammikuussa 2017. Aiemmin tiedotetun mukaisesti tavoitteena oli pitää Wirsbon ja Arvikan takomotoiminnot ensisijaisesti osana konsernia. Saneerauspäätösten mukaisesti yhtiöiden olisi tullut maksaa saneerausvelat, noin 4,9 Me, heinäkuussa 2017. Ensisijaisena tavoitteena oli kuitenkin saneerausvelkojen maksun lykkäämisestä sopiminen velkojien kanssa ja uudelleenrahoituksen järjestäminen tammikuuhun 2018 mennessä. Ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen ja saneerausvelkojen maksujen lykkääminen tammikuuhun 2018 asti kävi epätodennäköiseksi vasta heinäkuussa 2017 velkojien riittämättömän tuen johdosta. Samaan aikaan Componenta neuvotteli potentiaalisten takomoliiketoiminnan ostajaehdokkaiden kanssa, mutta neuvottelut päättyivät tuloksettomina, minkä jälkeen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi yhtiöiden hakeminen konkurssiin. Emoyhtiön saneerauksen ja Turkin yhtiön järjestelyiden keskeneräisyys heikensivät emoyhtiön mahdollisuuksia auttaa Wirsbota ja Arvikaa rahoituksessa. Pidän yhtiöiden hakeutumista konkurssiin valitettavana, sillä olimme saaneet aikaan merkittävää operatiivista paranemista takomoliiketoiminnassa. Wirsbon alakonsernin vaikutus Componenta-konsernin liikevaihtoon katsauskaudella oli 27,1 Me ja liikevoittoon 0,5 Me. Toisaalta Wirsbon ja Arvikan tulevien vuosien kassavirtaennuste oli merkittävästi negatiivinen johtuen pääasiassa käyttöpääoman rahoitustarpeesta. Käyttöpääomaa kasvatti erityisesti teräsvarasto, jossa on laaja kirjo eri teräslaatuja ja dimensioita. Myös kuorma-autoteollisuuden pitkät saatavien maksuajat rasittavat käyttöpääomaa. Toimintaa ylläpidettiin tilapäisesti asiakkaiden käyttöpääomarahoituksella. 

Componenta Främmestad AB koneistaa, maalaa ja jakelee Componentan Suomen valimoiden ja Componenta Turkin tuottamia rautavalukappaleita kuorma-autoteollisuudelle. Tämä liiketoiminta kattaa noin kaksi kolmasosaa koko valukomponenttiliiketoiminnasta. Componenta Främmestad AB sai heinäkuun alussa saneerauspäätöksen, jonka mukaan sen on maksettava 12 kuukauden kuluessa noin 20 miljoonaa kruunua konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja. Uskon, että Componenta Främmestad AB kykenee maksamaan nämä velat ajallaan omalla tulorahoituksellaan. 

Syyskuussa 2016 Componentan Suomen ja Ruotsin toimintoihin saatiin asiakkaiden käyttöpääomarahoitusta sekä sitoumuksia rahoittaa toimintaa. Tätä rahoitusta on katsauskauden päättyessä käytössä noin 2,2 Me. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä noin 3 Me ilman Wirsbon alakonsernia. Lisäksi Componenta Främmestad AB:n selvittäjän hallinnoitavana oli noin 2,2 Me.

Componentan Orhangazin rautavalimon johtajan tehtävää marraskuusta 2015 saakka määräaikaisesti johtanut DI Pasi Mäkinen aloitti heinäkuun alussa valukomponenttiliiketoiminnan johtajana. Wirsbon alakonsernin konkurssin myötä hänen tehtävänsä kattaa jäljelle jääneen konsernin operatiivisen liiketoiminnan johtamisen, johon kuuluvat rautavalimot Porissa ja Karkkilassa sekä koneistamo Främmestadissa. Lähitulevaisuuden painopistealueita ovat saneerausohjelmien toteuttaminen ja niiden edellyttämän rahoituksen varmistaminen sekä operatiivisen liiketoiminnan tehostaminen. Componentan saneerausmenettelyiden päättyminen avaa nähdäkseni konsernille uusia mahdollisuuksia. Keskityn itse jatkossa konsernin strategiseen johtamiseen." 

Avainluvut

  1-6/2017 Vertailu-kelpoinen
oikaistu

1-6/2016 (1
 
Muutos
(1-6/2017 vs.
vert.kelp. oikaistu
1-6/2016)
1-6/2016 Muutos
(1-6/2017 vs.
1-6/2016)
2016
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 92,5 89,0 4 % 103,1 -10 % 183,6
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, poislukien Wirsbo 65,4 65,5 0 %     121,8
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot Me 3,8 -0,2 n/a 2,0 90 % 3,1
Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot, poislukien Wirsbo 2,9 0,9 219 %     0,8
Oikaistu liikevoitto, jatkuvat toiminnot Me 2,2 -3,8 n/a -2,0 n/a -5,8
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot -6,9 -   -8,9 22 % -46,0
Oikaistu tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me 1,9 -   -7,9 n/a -17,0
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot -7,2 -   28,7 n/a -16,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloksessa rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -9,1 -   36,6 n/a 0,5
Tulos, Me -6,8 -   19,8 n/a -215,5
Osakekohtainen tulos, e -0,04 -   0,19 n/a -1,64
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % n/a
 
-   -1,0   -0,2
Oikaistu oman pääoman tuotto, % n/a -   -9,4   n/a
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Me 1,4 -   1,0   1,3
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 0,5 -   -8,7   -9,9
Konsernin saneerausvelat, Me 155 -       163
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 888 944 -6 % 1072 -17 % 878
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 882 932 -5 % 1060 -17 % 992
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 22,0 21,6 2 % 21,8 1 % 30,8

    (1 Vertailukelpoinen oikaistu luku tarkoittaa nykyisiä vuoden 2017 jatkuvia toimintoja, josta on poistettu myytyjen Suomivalimon ja Pistonsin luvut sekä Hollannista ja Turkista veloitetut tuotemerkki- ja hallintopalveluveloitusten sekä tuotelisensointiveloitustulojen vaikutukset. Suomivalimo myytiin 30.6.2016 ja Pistons 17.8.2016. Hollannin toiminnot asetettiin konkurssiin kolmannella vuosineljänneksellä 2016. Turkin toimintojen konsolidointi osaksi Componenta-konsernia päättyi vuoden 2016 lopussa.

Componentan puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2017 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

 

Helsinki 18. elokuuta 2017

 

COMPONENTA OYJ

  

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 


Lisätietoja:
 


Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101


Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.